BTC/USD 43885.31$ETH/USD 2348.48$DASH/USD 35.07$LTC/USD 78.43$XMR/USD 177.47$ZEC/USD 33.44$
BTC/USD 43885.31$ETH/USD 2348.48$DASH/USD 35.07$LTC/USD 78.43$XMR/USD 177.47$ZEC/USD 33.44$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Kurss: "Datorprasmes grāmatvedībā (programma „1С Grāmatvedība 8”)"

Kurss: "Datorprasmes grāmatvedībā (programma „1С Grāmatvedība 8”)"

Kurss: "Datorprasmes grāmatvedībā (programma „1С Grāmatvedība 8”)" 09.04.2019

Mācību centrs „1C-Andi” informē:

Turpinās dalībnieku uzņemšana mācību grupās

Kurss "Datorprasmes grāmatvedībā (programma „1С Grāmatvedība 8”)"

Kursi palīdzēs Jums sistematizēt savas zināšanas grāmatvedībā. Paredzams, ka klausītājs jau pārzina grāmatvedības uzskaites pamatus. 

Visa kursa laikā Jūs pildīsiet dažādus praktiskus uzdevumus, kuros tiks aplūkotas situācijas, kuras bieži rodas reālajā programmas “1C:Grāmatvedība 8” izmantošanas laikā.
Kursa cenā ir iekļauti metodiskie materiāli un programmas mācību versija (1C:Mikrouzņēmums 8 Latvijai) praktiskajiem mājas uzdevumiem.

Akadēmisko stundu skaits 150 (teorija– 62, prakse - 82, noslēguma tests – 6)

Nodarbības notiek Rīgā, Dzērbenes ielā 14.

Mācību ilgums grupā 37,5 nodarbības, katra pa 4 akadēmiskajām stundām (03.05.2019  – 26.06.2019)

Cena 450.00 Еuro (ar PVN).
Līdz 19.04.2019 cena ar atlaidi 360.00 (ar PVN)!

Pēc kursa pabeigšanas tiek izsniegta apliecība

Kursa programma:

 • Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi.
 • Programmas 1C:Grāmatvedība Latvijai darbības principu apraksts.
 • Informācijas bāzu veidošana. Reģistru sākotnējā aizpildīšana. Sākumu atlikumu ievade.
 • Preču un pakalpojumu uzskaite. Materiālu izstrāde un uzskaite.
 • Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem).
 • Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem).
 • Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana).
 • Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite.
 • Darba alga un personāla uzskaite.
 • Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana.
 • Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.).


Kursa mērķis:

Datorprogrammas apguve grāmatvedības un nodokļu automatizētās uzskaites kārtošanai mūsdienu uzņēmumā ar programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” palīdzību.

Pēc kursa pabeigšanas Jūs pratīsiet:

Kārtot grāmatvedības un nodokļu uzskaiti “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” programmā, iestatīt programmu uzskaites kārtošanai, strādāt ar programmas katalogiem, ievadīt grāmatojumus, noformēt tipveida dokumentāciju, formatēt standarta pārskatus, aizpildīt grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatus.

Precīzu pakalpojuma cenu Jūs varat uzzināt, piezvanot pa tālruni + 371 67 555 777 vai rakstot pa e-pastu: hotline@andi.lv un www.andi.lv

Dalīties: