BTC/USD 62199.69$ETH/USD 3768.84$DASH/USD 187.39$LTC/USD 185.97$XMR/USD 256.08$ZEC/USD 141.08$
BTC/USD 62199.69$ETH/USD 3768.84$DASH/USD 187.39$LTC/USD 185.97$XMR/USD 256.08$ZEC/USD 141.08$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana sākas 2021. gada 1. jūlijā

Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana sākas 2021. gada 1. jūlijā

Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana sākas 2021. gada 1. jūlijā 12.04.2021

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju VID izsniegs licences ārpakalpojumu grāmatvežiem, un vienlaikus tiks izveidots ārpakalpojuma grāmatvežu Publiskais reģistrs, kur jebkura persona varēs tiešsaistē pārliecināties, vai tās izvēlētais ārpakalpojuma grāmatvedis ir saņēmis licenci grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai.

Lai uzņēmums varētu sniegt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, būs nepieciešama licence, kas tiks izsniegta atbildīgajam grāmatvedim, kuram jābūt:

- vismaz 3 gadu pieredzei grāmatvedības jomā un 

- vismaz 4. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (koledžas izglītība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.


Likumā ir noteikts pārejas periodslīdz 2023. gada 1. jūlijam. Šajā laikā ārpakalpojuma grāmatveži savus pakalpojumu varēs sniegt bez licences. 

Vienlaikus pārejas periodā ārpakalpojumu grāmatveži, kuriem nebūs atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, varēs pilnveidot savu izglītību, lai tā atbilstu likumā noteiktajām licencēšanas prasībām. 


Personas, kurām ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības:

- varēs saņemt licenci, kas derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam, iesniedzot VID dokumentu par izglītība apguvi. 


Personas, kas saņem vecuma pensiju vai kurām līdz pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredz:

- licenci varēs saņemt piecu gadu periodam, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. jūlijam.


Lai licence būtu spēkā, VID būs jāiesniedz atjaunota civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise

Licenci izsniegs piecu gadu periodam, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. 

Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

Licenci varēs saņemt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur no 2021. gada 1. jūlija būs pieejama iesnieguma forma.

Plašāka informācija VID tīmekļvietnē – Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana”.


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png