BTC/USD 28893.6$ETH/USD 1771.35$DASH/USD 56.12$LTC/USD 62.99$XMR/USD 178.6$ZEC/USD 87.85$
BTC/USD 28893.6$ETH/USD 1771.35$DASH/USD 56.12$LTC/USD 62.99$XMR/USD 178.6$ZEC/USD 87.85$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Līdz 8. aprīlim NVA pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai

Līdz 8. aprīlim NVA pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai

Līdz 8. aprīlim NVA pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai 04.04.2022
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 8. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2022. gada vasarā. 

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.


Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Darba devējam jānodrošina arī skolēna darba vadītājs. Viens darba vadītājs vienlaicīgi var vadīt darbu ne vairāk kā 10 skolēniem. Ja darbs tiek vadīts vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti, tad viens darba vadītājs vienlaicīgi var vadīt darbu ne vairāk kā 5 skolēniem.

Atbalsts pasākuma īstenošanai:
 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai:
  • 1.1 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • 1.2. skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai:
  • 2.1. 1/10 daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
  • 2.2. ja vada darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, attiecīgi par katra nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 4. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
 5. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.


! Skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs pieteikties dalībai pasākumā arī šogad varēs elektroniski - aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā. NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā šovasar varēs iesaistīties arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni.

Skolēnu pieteikšanos dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā plānots uzsākt maija pirmajā pusē.


Detalizētāka informācija pieejama NVA mājaslapā ŠEIT

Avots: nva.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png