BTC/USD 19239.9$ETH/USD 1296.76$DASH/USD 40.35$LTC/USD 52.93$XMR/USD 138.67$ZEC/USD 54.54$
BTC/USD 19239.9$ETH/USD 1296.76$DASH/USD 40.35$LTC/USD 52.93$XMR/USD 138.67$ZEC/USD 54.54$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Paternitātes pabalsts - izmaiņas no 01.08.2022.

Paternitātes pabalsts - izmaiņas no 01.08.2022.

Paternitātes pabalsts - izmaiņas no 01.08.2022. 30.06.2022


VSAA informē, ka no 2022. gada 1. augusta mainīsies:

paternitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi, 
- personu loks, kurām būs tiesības uz paternitātes pabalstu.


Izmaiņas attiecas uz bērniem, kuri dzimuši 01.08.2022. vai vēlāk
Tās paredz, ka:
- bērna tēvs paternitātes pabalstu varēs saņemt par 10 darba dienām;
- gadījumā, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, bērna tēvs ir miris vai viņam pārtrauktas aizgādības tiesības, 10 darba dienu paternitātes pabalstu varēs saņemt arī cita persona. lai tā pēc bērna mātes lūguma varētu iesaistīties bērna aprūpē. 

VSAA paternitātes pabalstu piešķirs:

- pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un 
- no VID saņemto informāciju par darba devēja līdz bērna 6 mēnešu vecumam piešķirto atvaļinājumu.

Svarīgi!

Ja bērns ir piedzimis līdz 2022. gada 31. jūlijam, paternitātes pabalstu piešķir bērna tēvam par 10 kalendāra dienu ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumam jābūt pieprasītam un piešķirtam līdz bērna 2 mēnešu vecumam.

Atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam jau no 2022.gada 1. jūnija tiesības uz atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu un paternitātes pabalstu ir arī bērna mātes partnerei. Bērna mātes partnere var pieprasīt darba devējam atvaļinājumu arī par bērniem, kas dzimuši līdz 31.07.2022. Ja darba devējs atvaļinājumu ir piešķīris, bērna mātes partnere iesniedz iesniegumu VSAA paternitātes pabalsta piešķiršanai.

Kā pieprasīt pabalstu

Iesniegumu var iesniegt: 

- portālā Latvija.lv - „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” → iesniegums „Paternitātes pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana”, 
- elektroniski VSAA oficiālajā e-adresē
- elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu), 
- nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot to VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs.

Avots: vsaa.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png