BTC/USD 42891.38$ETH/USD 3211.13$DASH/USD 131.01$LTC/USD 141.16$XMR/USD 203.7$ZEC/USD 129.53$
BTC/USD 42891.38$ETH/USD 3211.13$DASH/USD 131.01$LTC/USD 141.16$XMR/USD 203.7$ZEC/USD 129.53$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus ES ir jādeklarē

Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus ES ir jādeklarē

Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus ES ir jādeklarē 10.12.2021

VID atgādina, ka visas dāvanas, ko iedzīvotāji saņem sūtījumos no valstīm ārpus ES, ir jādeklarē


Deklarācija muitā ir jāiesniedz par visiem sūtījumiem, neatkarīgi no preču vērtības

Ja dāvanā ietverto preču vērtība nepārsniedz 45 eiro — nodokļi nav jāmaksā, bet ja to vērtība ir lielāka, saņemot sūtījumu, ir jāsamaksā nodokļi.

Saņemot no pasta operatora ziņu par muitojamu sūtījumu, persona var izvēlēties:

- deklarāciju muitā iesniegs pati VAI uzticēs to pasta operatoram.


Ja deklarāciju persona vēlas iesniegt pati, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšana sistēmu (EDS), ir jāzina, kas ir sūtījumā. To var noskaidrot, vai nu pajautājot dāvanas nosūtītājam, vai arī vēršoties pie pasta operatora, piemēram, savā pasta nodaļā, ja piegādātājs ir VAS “Latvijas Pasts”.

Dāvanas nosūtītājs pavaddokumentā norāda ziņas par sūtījuma saturu, līdz ar to informācija par precēm sūtījumā ir attiecīgā pasta operatora – sūtījuma piegādātāja rīcībā. Tāpēc lietderīgi apsvērt iespēju šajā gadījumā izmantot pasta operatora piedāvāto sūtījumu atmuitošanas maksas pakalpojumu.

Kad nosūtītājs nodod pasta operatoram sūtījumu, viņš aizpilda pavaddokumentu, kurā norāda ziņas par sūtījuma veidu, saturu un vērtību. No tā, cik rūpīgi sūtījuma pavaddokumentā katru aili ir aizpildījis dāvanas nosūtītājs, ir atkarīgs, vai saņēmējs varēs saņemt sūtījumu ātri un bez liekiem apgrūtinājumiem. 

Piemēram, ja dāvanas nosūtītājs, kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē, kā sūtījuma veidu pavaddokumentā ir atzīmējis nevis “Dāvana”, bet “Cits”, tas tiek klasificēts kā komerciāls sūtījums, par kuru jāmaksā nodokļi no pilnas sūtījuma vērtības un piegādes izmaksām.


Lai sūtījumam varētu piemērot atbrīvojumus no nodokļiem, pavaddokumentā nosūtītājam precīzi un korekti ir jānorāda preču vērtība muitas vajadzībām: 

- ja dāvinājuma sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro — tiek piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un  PVN;

- ja preču vērtība ir no 45 eiro līdz 150 eiro — ir jāmaksā PVN, bet, 

- ja pārsniedz 150 eiro — jāmaksā PVN un muitas nodoklis.


Nodokļu aprēķina bāzē par dāvanām nav jāiekļauj piegādes izmaksas. Aizpildot VID EDS vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, tajā ir jānorāda tikai preču vērtība; aile “Piegādes izmaksas” ir jāatstāj tukša.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png