BTC/USD 65994.21$ETH/USD 3447.91$DASH/USD 26.7$LTC/USD 72.69$XMR/USD 161.11$ZEC/USD 29.69$
BTC/USD 65994.21$ETH/USD 3447.91$DASH/USD 26.7$LTC/USD 72.69$XMR/USD 161.11$ZEC/USD 29.69$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VSAA pakalpojumu izmaksa, ja bērns turpina mācīties

VSAA pakalpojumu izmaksa, ja bērns turpina mācīties

VSAA pakalpojumu izmaksa, ja bērns turpina mācīties 30.08.2023

Ja bērns turpina mācības, VSAA nav nepieciešamas Latvijas mācību iestāžu izziņas pakalpojuma izmaksas turpināšanai.


Pakalpojumu izmaksa apgādnieka zaudējuma gadījumā, turpinot mācības

Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem:
- apgādnieka zaudējuma pensiju vai 
- apdrošināšanas atlīdzību par apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, vai 
- kaitējuma atlīdzību mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei,

tad pakalpojumu VSAA turpina maksāt personām, kuras mācās vai studē vispārējā, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, izņemot laiku, kad ir pārtrauktas studijas.

Ja bērnam ir noteikta invaliditāte pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, tad apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir un izmaksā bez vecuma ierobežojuma un neatkarīgi no tā, vai mācās.

!! VSAA vērš uzmanību, ka septembrī pensijas vai atlīdzības izmaksas datums var atšķirties no iepriekš noteiktā izmaksas datuma.


Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem:

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā vai
  • valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem,

tad pakalpojumu turpina maksāt personām, kuras mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecākas par 20 gadiem, vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama. 


Ja bērns mācās ārvalstī, tad lai pakalpojuma izmaksu turpinātu, VSAA ir jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izsniegta izziņa par mācībām. Vairāk - ŠEIT


Ģimenes valsts pabalsta izmaksa par izlaiduma klašu audzēkņiem, kuri turpina mācīties

Šo pabalstu par bērnu, kas vecāks par 16 gadiem, piešķir un izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā). Pabalstu izmaksā par periodu, kamēr bērns mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.

  • 9. klases absolventiem - ģimenes valsts pabalsta izmaksu VSAA turpina līdz 30. septembrim. Ja pēc tam no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) elektroniski ir saņemta informācija, ka bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā), VSAA turpina izmaksāt pabalstu. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

  • 12. klases absolventiem - neatkarīgi no jaunieša vecuma, pabalstu VSAA pārtrauc izmaksāt no 1. jūlija. Ja jaunietis turpina mācīties profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā) un nav sasniedzis 20 gadu vecumu, tad VSAA, saņemot informāciju no IZM, piešķir pabalstu arī par vasaras mēnešiem (jūliju un augustu) un turpina to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.
  • Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad, tāpat kā vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, pabalstu izmaksā arī par vasaras mēnešiem, kamēr jaunietis turpina mācīties izglītības iestādē.
  • Ja bērns mācās ārvalstīs, tad VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. 

Par bērnu ar invaliditāti ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas turpina izmaksāt, neatkarīgi no fakta vai bērns mācās vai nemācās. Arī par bērnu ar invaliditāti pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.


Avots: vsaa.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png