BTC/USD 42639.78$ETH/USD 3191.24$DASH/USD 130.08$LTC/USD 139.81$XMR/USD 202.8$ZEC/USD 128.54$
BTC/USD 42639.78$ETH/USD 3191.24$DASH/USD 130.08$LTC/USD 139.81$XMR/USD 202.8$ZEC/USD 128.54$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VSAOI pašnodarbinātajiem 2022. gadā nemainās

VSAOI pašnodarbinātajiem 2022. gadā nemainās

VSAOI pašnodarbinātajiem 2022. gadā nemainās 23.12.2021

Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas paredz atstāt spēkā pašreiz esošo VSAOI piemērošanas kārtību pašnodarbinātajiem:

  • pašnodarbinātie, kuru ienākumi nesasniedz minimālo algu mēnesī, maksā 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma;
  • pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz vai pārsniedz minimālo algu mēnesī, maksā 31,07% no brīvi izraudzīta iemaksu objekta, kas nav mazāks par minimālo algu mēnesī, un 10% pensiju apdrošināšanai no izvēlēta iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības;
  • pašnodarbinātie iesniedz ienākumu prognozi VID: 

   - par I ceturksni līdz 17. janvārim, 

   - par II ceturksni līdz 17. aprīlim, 
   - par III ceturksni līdz 17. jūlijam un 

   - par IV ceturksni līdz 17. oktobrim vai 

   - līdz 17. janvārim ienākumu prognozi par visu kalendāro gadu

   - gadījumos, kad pašnodarbinātais vienlaikus ir bijis arī darba ņēmējs – 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas.

Ienākumu prognozes iesniegšanas datumi noteikti tādi pat kā pašnodarbinātā ziņojuma un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja ziņojuma iesniegšanas datumi;

  • pašnodarbinātajiem, kuri neiesniedz VID ienākumu prognozi un kura ienākumi (mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam – apgrozījums) nesasniedz minimālo obligāto iemaksu objektu, veic minimālās obligātās iemaksas no faktisko ienākumu un minimālā obligāto iemaksu objekta starpības;
  • VSAA reizi ceturksnī (līdz ceturksnim sekojošā trešā mēneša 20. datumam) aprēķina pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas un informē VID; pašnodarbinātie var veikt minimālo obligāto iemaksu avansu līdz trešā mēneša 23. datumam;
  • VSAA līdz 20. martam aprēķina pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu un informē VID; pašnodarbinātajiem ir pienākums līdz kārtējā gada 23. jūnijam veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu.

Papildus likumprojekta izskatīšanas gaitā tas tika papildināts ar grozījumiem attiecībā uz autoratlīdzību saņēmējiem – 2022. gadā autoratlīdzības saņēmēji, tāpat kā pašnodarbinātie, kas saņem ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai varēs veikt reizi gadā (nevis reizi ceturksnī, kā tas ir šobrīd).

Interesanti, ka ar šiem likuma grozījumiem mainīta likuma redakcija, kas paredzēja, ka no 2023. gada 1. janvāra pašnodarbinātā VSAOI objekts būs visi tā gūtie ienākumi no saimnieciskās darbības (t.i., VSAOI jāmaksā no visas gūtās peļņas, nevis no brīvi izvēlētā objekta). Šis likuma pants tagad ir formulēts šādi: “Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no saimnieciskās darbības atbilstoši likumam “Par IIN”, nepiemērojot saimnieciskās darbības izdevumu atskaitīšanas ierobežojumus”. Vai tas varētu nozīmēt, ka tiek atcelta iepriekš plānotā revolūcija, kas paredzēja piemērot visiem VSAOI pašnodarbinātā ienākumiem? Un vai šī citāta pēdējā daļa jau norāda uz to, ko būtu jālemj Satversmes tiesai lietā par IIN izdevumu atskaitīšanas ierobežojumiem (80% apmērā) saimnieciskās darbības veicējiem? 

Sorainen

Raksta autore: Aina Okseņuka, Sorainen (Nodokļu ziņas. Decembris).

Jaunumi
GRAFA_V.png