BTC/USD 66055.29$ETH/USD 3451.24$DASH/USD 26.68$LTC/USD 72.72$XMR/USD 161.19$ZEC/USD 29.84$
BTC/USD 66055.29$ETH/USD 3451.24$DASH/USD 26.68$LTC/USD 72.72$XMR/USD 161.19$ZEC/USD 29.84$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par projektu

Par projektu

Tīmekļa vietne TAX.lv (tālāk tekstā —Vietne) ir plašsaziņas līdzeklis, kura dibinātājs un izdevējs ir PVN Konsultācijas SIA. Vietne sniedz lietotājiem iespēju lasīt materiālus, tos komentēt, izmantot pakalpojumus un citas iespējas. Ikviena Vietnes izmantošana kā lietotājiem, kas izmanto tikai bezmaksas pakalpojumus, tā arī lietotājiem, kas abonē maksas pakalpojumus, ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja lietotājs piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem.

Vietnes dibinātājs un izdevējs tiecas, lai Vietnē pieejamā informācija būtu pilnīga un patiesa, kā arī, lai sniegtie pakalpojumi darbotos nevainojami. Taču, daudzie likumdošanas un tiesību piemērošanas prakses grozījumi, normu skaidrojuma neviennozīmīgums un parasta neuzmanība var radīt kļūdu rašanos. Visi riski, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz Vietnē pieejamo informāciju, gulstas uz lietotāju.

Lietotājs ir atbildīgs par savas personīgās paroles drošumu un to, lai tā nenonāktu trešo personu rīcībā.

Ievietojot materiālus un komentārus jebkurā Vietnes sadaļā, lietotājs garantē, ka tāda izvietošana nepārkāpj trešo personu tiesības, uzņemas atbildību par iespējamajiem pārkāpumiem un apņemas kompensēt jebkurus Vietnes dibinātāja un izdevēja, kā arī viņa kontrahentu zaudējumus, kas radušies šādu pārkāpumu rezultātā.

Ievietojot materiālus un komentārus forumā, lietotājam jāievēro foruma noteikumi; šie noteikumi attiecas arī uz materiālu un komentāru ievietošanu jebkurās citās Vietnes sadaļās.

Vietnes piedāvātie pakalpojumi dažos gadījumos paredz to, ka lietotājam jāievada ziņas, tajā skaitā tādas, ko spēkā esošā likumdošana klasificē kā personas datus. Norādītos datus Vietnes dibinātājs un izdevējs apstrādā, lai sniegtu lietotāja pieprasīto informāciju; Vietnes dibinātājam un izdevējam ir tiesības piesaistīt pakalpojumu sniegšanai trešās personas, uzliekot tām par pienākumu ievērot personas datu apstrādei noteiktās prasības.

Lietotājs var atteikties no pakalpojuma, nosūtot aizpildītu un parakstītu atteikšanās veidlapu pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi vai ieskenētu uz uzņēmuma e-pastu info@tax.lv. Iesniegumā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, paziņojums par atkāpšanos no tax.lv pakalpojumiem. Lietotājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma saņemšanas, izmantojot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās atteikuma tiesības 14 kalendāra dienu laikā no pakalpojuma pasūtīšanas dienas.

Vietnes dibinātājam un izdevējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Lietošanas noteikumus. Grozītā Lietošanas noteikumu redakcija tiek piemērota lietotāja darbībām, kas veiktas pēc tās spēkā stāšanās.