BTC/USD 66054.2$ETH/USD 3449.2$DASH/USD 26.67$LTC/USD 72.75$XMR/USD 160.86$ZEC/USD 29.79$
BTC/USD 66054.2$ETH/USD 3449.2$DASH/USD 26.67$LTC/USD 72.75$XMR/USD 160.86$ZEC/USD 29.79$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Atviegloti nodokļu nomaksas nosacījumi dabas stihijā cietušajiem uzņēmējiem

Atviegloti nodokļu nomaksas nosacījumi dabas stihijā cietušajiem uzņēmējiem

Atviegloti nodokļu nomaksas nosacījumi dabas stihijā cietušajiem uzņēmējiem 15.08.2023

VID aicina uzņēmējus, kas negaisa postījumu dēļ saskaras ar grūtībām laikus nomaksāt nodokļus, izmantot iespēju saņemt samaksas termiņa pagarinājumu, kā arī pagarinātajiem maksājumiem – atbrīvojumu no nokavējuma naudas.

Lai saņemtu pilnīgu atbrīvojumu no nokavējuma naudas, svarīgi pieteikties savlaicīgi. 

Ja dabas stihijā iznīcinātas pārdošanai paredzētās preces, par tām var neveikt atskaitītā PVN priekšnodokļa korekciju - iepriekš atskaitītais priekšnodoklis nav jāatgriež valsts budžetā.


Termiņa pagarināšana nodokļu maksājumiem

Ja 7. augusta dabas stihijas radīto zaudējumu dēļ uzņēmumam ir grūtības laikus veikt nodokļu maksājumus, VID aicina izmantot valstī noteikto atbalstu pakāpeniskai un ilgākai nodokļu nomaksai bez nokavējuma maksājumiem. 

Nodokļu maksājumus ir iespējams sadalīt pa daļām un maksāt līdz pat gada garumā un šiem pagarinātajiem maksājumiem netiek piemērota nokavējuma nauda.

Tāpat dabas stihijā cietušajiem ir pieejams arī pagarināts laiks, kurā iespējams pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai. Ja parasti tas jāizdara 15 dienu laikā no dienas, kad iestājās maksājumu termiņš, tad no dabas stihijas cietušie uzņēmēji ar lūgumu pagarināt maksājumu termiņu var vērsties VID arī vēlāk.

Vienlaikus VID aicina nekavēties un, saskaroties ar grūtībām, vērsties VID tūlīt – līdz dienai, kad iestājas nodokļu samaksas termiņš. 

Pēc iespējas ātrāka vēršanās VID ir svarīga, lai pēc iespējas samazinātu vai pilnībā nepieļautu nokavējuma naudu. No dienas, kad iestājās nodokļa samaksas termiņš, līdz dienai, kad VID saņem iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu, nesamaksātajai summai tiek piemērota nokavējuma nauda.

Pieteikumus nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam var ērti iesniegt tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS): 

Dokumenti / No veidlapas / Iesniegumi / Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”.  


Priekšnodoklis stihijā iznīcinātām precēm

PVN likumā paredzēts īpašs nosacījums gadījumiem, kad preces ir iznīcinātas stihiskā nelaimē.  

Šādā gadījumā, ja preces iznīcināšana ir dokumentāri pierādīta, par šo preci atskaitītajam priekšnodoklim var neveikt korekciju un attiecīgi šo priekšnodokli neatgriezt valsts budžetā. Dokumentāri pierādījumi par preces iznīcināšanu jāiesniedz pēc VID pieprasījuma.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png