BTC/USD 26664.17$ETH/USD 1598.24$DASH/USD 26.48$LTC/USD 64.76$XMR/USD 145.58$ZEC/USD 26.3$
BTC/USD 26664.17$ETH/USD 1598.24$DASH/USD 26.48$LTC/USD 64.76$XMR/USD 145.58$ZEC/USD 26.3$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Bērnu interešu izglītība – izdevumi, par kuriem var atgūt pārmaksāto IIN

Bērnu interešu izglītība – izdevumi, par kuriem var atgūt pārmaksāto IIN

Bērnu interešu izglītība – izdevumi, par kuriem var atgūt pārmaksāto IIN 05.09.2022

VID atgādina, ka, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu pārmaksātā IIN arī no tās summas, kas gada laikā tiek samaksāta par bērnu (līdz 18 gadu vecumam) interešu izglītību. 

VID aicina, maksājot par bērnu interešu izglītību, uzkrāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā: 
- izglītības iestāde, kā arī 
- cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.


Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama Izglītības iestāžu reģistrā — ŠEIT

Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā. 

Piemēram, Rīgas pašvaldības interešu izglītības programmu īstenotājiem izsniegtās licences ir pieejamas elektroniskā veidā portālā www.e-skola.lv.


Maksājumu apliecinošajam dokumentam:

obligāti ir jāliecina, ka maksājums veikts par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un 

- jānorāda arī saņemtā pakalpojuma veids (pulciņa nosaukums).


Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.


Visu 2022. gadu vēl var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējiem trim gadiem, pievienojot tai attiecīgajā gadā veiktos maksājumus par izglītību (tajā skaitā, bērnu interešu izglītību), ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem.


VID atgādina, ka attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2021. gadā ir 600 eiro. 

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu, no šīs summas var saņemt IIN pārmaksu 20% apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 600 eiro, izdevumu pārsnieguma daļa tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem. 

Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.


Kā pievienot čekus Gada inākumu deklarācijai? 

Lai gada laikā saņemtie čeki, kvītis un citi maksājumu dokumentu par attaisnotajiem izdevumiem nepazustu, neizbalētu vai citādi neietu zudumā un, sākot ar nākamā gada martu, tos ātri un ērti varētu pievienot gada ienākumu deklarācijai, VID aicina izmantot speciāli tam radīto bezmaksas mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”. 

Tajā var pakāpeniski visa gada laikā uzkrāt čeku, kvīšu un citu maksājumu dokumentu fotogrāfijas un to aprakstus. Nākamā gada martā, aizpildot Gada ienākumu deklarāciju, šie dokumenti jau būs automātiski pieejami VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un tos varēs ērti pievienot deklarācijai. 

Bezmaksas mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai viedtālruņos - Google Play un App Store vietnēs. Plašāka informācija par maksājuma dokumentu pievienošanu un nosūtīšanu pieejama VID tīmekļvietnē.

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png