BTC/USD 19551.63$ETH/USD 1321.4$DASH/USD 41.27$LTC/USD 54.21$XMR/USD 142.4$ZEC/USD 56.05$
BTC/USD 19551.63$ETH/USD 1321.4$DASH/USD 41.27$LTC/USD 54.21$XMR/USD 142.4$ZEC/USD 56.05$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grāmatvedības likums

Grāmatvedības likums

Grāmatvedības likums 09.07.2021

2021. gada 10. jūnijā ir pieņemts Grāmatvedības likums, kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ar likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums “Par grāmatvedību”.

VID metodiskais materiāls "Par Grāmatvedības likumu" - pieejams ŠEIT


Likumā iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas:

 • Noteikti grāmatvedības uzdevumi.
 • Skaidroti ar grāmatvedības jomu saistīti jēdzieni.
 • Noteikti jauni likuma subjekti.
 • Papildināts to personu loks, kas uzskatāmas par uzņēmuma vadītāju.
 • Precizēti nosacījumi par vērtības mēru grāmatvedībā.
 • Precizētas prasības par grāmatvedībā lietojamo valodu.
 • Paaugstināts apgrozījuma slieksnis, kuru sasniedzot reliģiskajām organizācijām un biedrībām grāmatvedība kārtojama divkāršā ieraksta sistēmā.
 • Mainītas prasības attaisnojuma dokumentu noformēšanā.
 • Mainītas prasības attaisnojuma dokumentu noformēšanā.
 • Noteikti garāki attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanas termiņi.
 • Atvieglotas kases grāmatas kārtošanas prasības.
 • Precizēts inventarizāciju regulējums.
 • Atcelta prasība par sākuma bilances sagatavošanu uzņēmuma darbības sākumā.
 • Veiktas izmaiņas un precizējumi attiecībā uz grāmatvedības dokumentu glabāšanu.
 • Paplašināts to personu loks, kurām ir tiesības pašām kārtot uzņēmuma grāmatvedību.
Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png