BTC/USD 66319.12$ETH/USD 3611.82$DASH/USD 25.56$LTC/USD 78.9$XMR/USD 176.99$ZEC/USD 22.65$
BTC/USD 66319.12$ETH/USD 3611.82$DASH/USD 25.56$LTC/USD 78.9$XMR/USD 176.99$ZEC/USD 22.65$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā 21.12.2023

VID informē, ka 2023. gada 21. decembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 247 (2023/247.15) ir publicēts likums “GrozījumiUzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, kas piemērojams, sākot ar 2024. gada 1. janvāri. 


Likumā veikti šādi būtiskākie grozījumi: 

1. Attiecībā uz kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem 

(t.i., Latvijā reģistrētas kredītiestādes (izņemot finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras nav kredītiestādes), ārvalstu kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijas licencēti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji). 

Noteikts (likuma 4.1 pantā) pienākums taksācijas gadā veikt UIN piemaksu 20% apmērā, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta peļņas sadale dividendēs.

Taksācijas gada UIN piemaksu aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas norādīti nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Taksācijas gadā aprēķināto piemaksas summu ir tiesības samazināt par nodokļa summu, kas aprēķināta par taksācijas gadā veikto iepriekšējo gadu peļņas sadali dividendēs, līdz piemaksas aprēķina iesniegšanas brīdim. Savukārt taksācijas gadā samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas summu neierobežotā laika periodā varēs attiecināt uz turpmāk aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par peļņas sadali dividendēs, t. i., samazināt par dividendēm aprēķināto nodokli. Nodokļa piemaksas aprēķinu kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji iesniegs Valsts ieņēmumu dienestam četru mēnešu laikā pēc pirmstaksācijas gada uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas termiņa, bet nodokļa piemaksu iemaksās vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā iesniegts taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķins. 


2. Par ilgstoši lietotiem reprezentatīvajiem automobiļiem. 

Nodokļu maksātāji būs tiesīgi nepiemērot UIN ekspluatācijas (t. sk. degvielas) izdevumiem, kas rodas, izmantojot reprezentatīvo automobili vairāk nekā 60 mēnešus. 

Tātad pēc 60 mēnešiem (jeb pieciem gadiem) reprezentatīvā automobiļa īpašnieks (vai turētājs) varēs šāda automobiļa degvielas un ekspluatācijas izdevumus uzskatīt par saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus neapliek ar UIN. Šāda kārtība attieksies arī uz tiem reprezentatīvajiem automobiļiem, kuri iegādāti līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Tomēr grozījumi neattiecas uz reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtību vai nomas maksu, t. i., nodokļa maksātājam jāmaksā nodoklis tajā periodā, kurā automobilis ir iegādāts vai tiek veikti nomas vai nomaksas pirkuma maksājumi.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png