BTC/USD 54748.76$ETH/USD 4299.55$DASH/USD 171.77$LTC/USD 193.85$XMR/USD 227.83$ZEC/USD 218.89$
BTC/USD 54748.76$ETH/USD 4299.55$DASH/USD 171.77$LTC/USD 193.85$XMR/USD 227.83$ZEC/USD 218.89$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi - VID tīmekļvietnē

Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi - VID tīmekļvietnē

Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi - VID tīmekļvietnē 10.11.2021

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādā, aktualizē un publisko VID tīmekļvietnē ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodus, kas izmantojami paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kuru VID sniedz uzņēmumi, organizācijas, iestādes, biedrības un reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji, kas izmaksā ienākumus iedzīvotājiem. 

Paziņojumu veidlapas, tāpat kā līdz šim, būs aizpildāmas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).


Turpmāk paziņojumā norādāmā informācija ir noteikta: 

- MK 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 610 “Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju 2. punktā, 

bet ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi ir publicēti VID tīmekļvietnē - sadaļā “Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi”.


Jauno ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodus lieto, iesniedzot paziņojumu, sākot ar 2022. gada 1. janvāri par pilnu 2021. gadu un par turpmākajiem taksācijas periodiem.

Plašāka informācija par izmaiņām no 2022. gada 1.  janvāra ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā pieejama informatīvajā materiālā - ŠEIT


Savukārt turpmākās izmaiņas ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā un tā vēsturiskais saturs tiks publicēts VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi” ne vēlāk kā 60 dienas pirms normatīvajos aktos IIN jomā noteiktā paziņojuma iesniegšanas termiņa.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png