BTC/USD 51154.99$ETH/USD 2940.81$DASH/USD 29.19$LTC/USD 68.21$XMR/USD 123.98$ZEC/USD 26.64$
BTC/USD 51154.99$ETH/USD 2940.81$DASH/USD 29.19$LTC/USD 68.21$XMR/USD 123.98$ZEC/USD 26.64$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Uzņēmējus aicina laikus gatavoties izmaiņām tranzīta procedūras piemērošanā

Uzņēmējus aicina laikus gatavoties izmaiņām tranzīta procedūras piemērošanā

Uzņēmējus aicina laikus gatavoties izmaiņām tranzīta procedūras piemērošanā 09.02.2023

Visas preces, kurām piemēro Savienības tranzīta procedūru, iekļauj tranzīta deklarācijā, norādot tās tranzīta deklarācijas preču pozīcijā vai noteiktajos gadījumos – izmantojot preču sarakstus.

ES tiesību akti muitas jomā nenosaka ekspress pārvadātājiem paredzētus izņēmumus no standarta Savienības tranzīta procedūras piemērošanas.

Tomēr, ņemot vērā e-komercijas ievērojamo nozīmi starptautiskajos pārvadājumos un ekspress sūtījumu pārvadājumu specifiku, VID Muitas pārvalde ir izstrādājusi paskaidrojumus par preču norādīšanu tranzīta deklarācijā ekspress sūtījumu pārvadājumu gadījumos. 

Paskaidrojumi iekļauti metodiskajā materiālā “Skaidrojumi par tranzīta procedūras piemērošanu un pabeigšanu” (turpmāk – Skaidrojumi, pieejami šeit) – skatīt Skaidrojumu 11.2. apakšpunktu “Preču apraksts pasta vai ekspress sūtījumu gadījumos” un 12. punktu “Preču kods (33. aile).

Skaidrojumos norādītā ekspress sūtījumu deklarēšanas kārtība paredz vienas preču pozīcijas ar vispārēju preču aprakstu  – “Ekspress sūtījumu saliktā krava” – norādīšanu tranzīta deklarācijā, tomēr tā ir piemērojama vienīgi noteiktos gadījumos, izpildoties šādiem kritērijiem:

 • procedūras izmantotājs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
  • Eiropas Savienībā reģistrēts universālā pasta pakalpojuma sniedzējs;
  • Atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas turētājs;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  Reģistrēto pasta komersantu sarakstā reģistrēts ekspress pārvadātājs;
  • dzelzceļa uzņēmums;
 • tranzīta procedūru piemēro, izmantojot Atzītā nosūtītāja atļauju, izņemot gadījumos, ja procedūru piesaka Eiropas Savienībā reģistrēts universālā pasta pakalpojuma sniedzējs vai Atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas turētājs;
 • tranzīta deklarācijas 31. ailē “Iepakojumi un preču apraksts” ir norādīta informācija “Ekspress sūtījumu saliktā krava. Sk. dokumentu Nr. …”;
 • tranzīta deklarācijas 44.2. ailei “Pievienotie dokumenti”, izmantojot atbilstošo dokumenta kodu (ja klasifikatorā nav norādīts dokumentam atbilstošais kods, izmanto kodu “ZZZ – cits”) un norādot pievienotā dokumenta numuru, elektroniskā veidā ir pievienots preču pavaddokuments, kas satur detalizētu informāciju par visām precēm (preču apraksts, kas atbilst noteiktajam, preču svars, preču daudzums un sūtījuma unikālais identifikācijas numurs (izsekošanas numurs));
 • uz katras sīkpakas (ekspress sūtījuma) iepakojuma ir norādīts sūtījuma unikālais identifikācijas numurs (izsekošanas numurs), kas atbilstoši ekspress pārvadātāja uzskaitei ļauj identificēt sūtījumu un iegūt tā datus (nosūtītājs, saņēmējs, preces sūtījumā u.c. dati).

Skaidrojumos ir iekļauts kritērijs – tranzīta procedūru piemēro, izmantojot Atzītā nosūtītāja atļauju (izņemot gadījumos, ja procedūru piesaka ES reģistrēts universālā pasta pakalpojuma sniedzējs vai Atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas turētājs). 

Lai nodrošinātu minētā kritērija izpildi un veiktu nepieciešamos pasākumus EMDAS TKS jauninājumu ieviešanai (atbilstoši NCTS 5. fāzes paredzētiem nosacījumiem), VID Muitas pārvalde ir noteikusi pārejas periodu līdz 2024. gada 1. janvārim – šajā laikā VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punkti turpinās Savienības tranzīta procedūras noformēšanu, izmantojot Skaidrojumos ekspress sūtījumu pārvadājumiem noteikto kārtību arī personai, kas neizmanto Atzītā nosūtītāja atļauju, ja tiek ievēroti visi pārējie Skaidrojumos noteiktie kritēriji.

Pēc pārejas perioda beigām – no 2024. gada 2. janvāra – ekspress pārvadātāji, kuri nav Atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas turētāji, būs tiesīgi pieteikt Savienības tranzīta procedūru atbilstoši Skaidrojumos noteiktajai kārtībai, tikai izmantojot Atzītā nosūtītāja atļauju.

VID aicina ekspress sūtījumu pārvadātājus savlaicīgi sagatavoties un pieteikties Atzītā nosūtītāja atļaujas vai Atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas saņemšanai, lai arī pēc pārejas perioda beigām būtu iespējams turpināt piemērot Skaidrojumos ekspress sūtījumu pārvadājumiem noteikto kārtību.

Ar detalizētu informāciju par Atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas un Atzītā nosūtītāja atļaujas saņemšanu un piemērošanu var iepazīties sadaļā Muita – Uzņēmējiem - Muitas atļaujas.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png