BTC/USD 50909.24$ETH/USD 2919.89$DASH/USD 28.96$LTC/USD 67.95$XMR/USD 121.86$ZEC/USD 26.26$
BTC/USD 50909.24$ETH/USD 2919.89$DASH/USD 28.96$LTC/USD 67.95$XMR/USD 121.86$ZEC/USD 26.26$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, līdz 17. janvārim var iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem

Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, līdz 17. janvārim var iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem

Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, līdz 17. janvārim var iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem 03.01.2024

Ja pašnodarbinātais (saimnieciskās darbības veicējs, tostarp, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un autoratlīdzību saņēmējs), kurš nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa saimnieciskās darbības ienākumi šogad nesasniegs 2100 eiro ceturksnī (700 eiro mēnesī), būs iesniedzis apliecinājumu VID par prognozētajiem ienākumiem (ka tie nesasniegs 2100 eiro ceturksnī), tad VSAA neaprēķinās minimālās iemaksas.

Pašnodarbinātajam līdz 2024. gada 17. janvārim (ieskaitot) jāiesniedz VID apliecinājums par plānotajiem ienākumiem šī gada 1. ceturksnī vai arī kopējiem 2024. gada plānotajiem ienākumiem.


Apliecinājumu jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS):

→ “Dokumenti/No veidlapas/Dokumentu grupa/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti/Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”, kur jānorāda konkrēto 2024. gada ceturksni vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 2100 eiro ceturksnī.


 Apliecinājums būs jāiesniedz:

- līdz 17.01.2024. – par kopējiem 2024. gadā plānotajiem ienākumiem VAI 
                                    par 2024.gada I ceturksnī plānotajiem ienākumiem; 
- līdz 17.04.2024. – par 2024.gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem; 
- līdz 17.07.2024. – par 2024.gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem; 
- līdz 17.10.2024. – par 2024.gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem.

Pašnodarbinātais, kurš šogad vēl tikai plāno uzsākt saimniecisko darbību, apliecinājumu var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID vai arī 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas, gadījumā, ja pašnodarbinātais iepriekš vēl strādāja arī algotu darbu.

VID atgādina, ka pašnodarbinātajam tāpat kā līdz šim jāveic VSAOI atkarībā no saimnieciskās darbības ienākuma mēnesī, piemērojot vispārējo likmi 31,07% un pensiju apdrošināšanas likmi 10%:

1. ja mēneša ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz 700 eiro (valstī noteikto minimālo darba algu), tad par to mēnesi 217,49 eiro (31,07 % no 700 eiro), (vai no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta) un papildus 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma un obligāto iemaksu objekta 700 eiro (vai no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta) starpības;

2. ja ienākumi no saimnieciskās darbības nesasniedz 700 eiro mēnesī, tad 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskajiem ienākumiem.

Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām pieejama ŠEIT. 

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png