BTC/USD 24190.58$ETH/USD 1915.84$DASH/USD 53.6$LTC/USD 61.71$XMR/USD 165.15$ZEC/USD 74.31$
BTC/USD 24190.58$ETH/USD 1915.84$DASH/USD 53.6$LTC/USD 61.71$XMR/USD 165.15$ZEC/USD 74.31$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Mikrouzņēmumu nodoklis 2021. gadā - grozījumi MUN likumā ir pieņemti

Mikrouzņēmumu nodoklis 2021. gadā - grozījumi MUN likumā ir pieņemti

Mikrouzņēmumu nodoklis 2021. gadā - grozījumi MUN likumā ir pieņemti 15.12.20202020. gada 11. decembra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 240A ir publicēti Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

VID ir sagatavojis informatīvo materiālu:

"Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa likumā" (pieejams ŠEIT). Īsumā par grozījumiem MUN likumā:

  1. MUN varēs attiecināt tikai uz vienu personu – mikrouzņēmuma īpašnieku
  2. par mikrouzņēmuma darbiniekiem būs jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā;
  3. MUN maksātāja darbiniekiem, kuri būs reģistrējušies līdz 31.12.2020. - vispārējo nodokļu režīmu piemēros no 2021. gada 1. jūlija;
  4. izslēgts MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojums;
  5. par MUN maksātāju nevarēs kļūt PVN maksātājs;  
  6. MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA),
  7. MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā ir 25%, bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40%.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Tiesības izvēlēties maksāt MUN ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām: 

- ja fiziskā persona ir individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, vai
- individuālais komersants, vai
- VID reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs.

Ar 2021. gada 1. janvāri MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). 

2021. gada 1. janvārī jau reģistrētie MUN maksātāji, kas ir SIA, varēs turpināt maksāt mikrouzņēmumu nodokli līdz 2021. gada 31. decembrim. Pēc tam tās kļūs par UIN maksātājiem. 


Darbinieki
Mikrouzņēmuma darbinieka ienākumus apliek ar IIN (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vispārējā kārtībā.

Darbiniekiem, kas pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, jauno kārtību piemēros no 2021. gada 1. jūlija
Likmes
Ir atcelti ierobežojumi attiecībā uz darbinieku skaitu un ienākumu apmēru, un pārsniegumiem piemērojamām likmēm.

MUN likme ir:
1) apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā — 25 %;
2) apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, — 40 %.

Ja MUN maksātāja statusu iegūst ar:

 Ceturksnis  MUN likme 25% 
apgrozījumam
     MUN likme 40% 
apgrozījuma daļai, kas 
   2. ceturksni    līdz 18 750 eiro  pārsniedz 18 750 eiro
 3. ceturksni  līdz 12 500 eiro  pārsniedz 12 500 eiro
4. ceturksni    līdz 6 250 eiro     pārsniedz 6 250 eiro

Deklarācijas

Mikrouzņēmumi sniedz informāciju par apgrozījumu, norādot ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto MUN.

Tie mikrouzņēmumi, kas reģistrēti līdz 2020. gada 31. decembrim, ja tiem ir darbinieki, pirmajā un otrajā ceturksnī papildus sniedz informāciju arī par darbiniekiem un katra darbinieka ienākumiem katrā ceturkšņa mēnesī.

Mikrouzņēmumi iesniedz MUN deklarāciju tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja mikrouzņēmumam apgrozījums ir bijis vienā vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos). 


PVN maksātāji
Ja mikrouzņēmums jau ir vai kļūst, vai tam jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju saskaņā ar PVN likumu, tas zaudē MUN maksātāja statusu ar nākamo gadu.

Tie mikrouzņēmumi, kas jau ir PVN maksātāji, varēs saglabāt MUN maksātāja statusu līdz 2022. gadam
Izbeigt MUN maksāšanu

2021. gadā mainīt MUN maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par UIN maksātāju vai IIN maksātāju varēs ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša 15. datumam iesniedzot pieteikumu VID:

juridiskā persona iesniegumu par statusa maiņu var iesniegt:

EDS – Dokumenti – No veidlapas – Mikrouzņēmuma nodokļa dokumenti – Iesniegums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai vai pārtraukšanai;

fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs par MUN maksātāja statusa maiņu paziņo:

EDS - Dokumenti – No veidlapas – Nodokļa maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas – Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija – Saimnieciskās darbības veicējs – Mainīt reģistrācijas datus – sadaļā “Nodokļu maksātāja statuss”. 


Likuma izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png