BTC/USD 58578.14$ETH/USD 3873.61$DASH/USD 400.87$LTC/USD 345.84$XMR/USD 476.82$ZEC/USD 308.97$
BTC/USD 58578.14$ETH/USD 3873.61$DASH/USD 400.87$LTC/USD 345.84$XMR/USD 476.82$ZEC/USD 308.97$
baner_1.jpg
baner22.jpg
No 2021. gada maija tiek precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi

No 2021. gada maija tiek precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi

No 2021. gada maija tiek precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi 30.04.2021

Apstiprinot grozījumus MK 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", valdība lēma:

no 2021. gada maija precizēt atbalsta saņemšanas nosacījumus, atbalsta sniegšanu fokusējot uz tiem komersantiem, kuru darbība joprojām ir pilnībā vai daļēji ierobežota, līdz ar to:

  1. tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai - identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no 2021. gada maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību (piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; IKT; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.)
  2. tāpat no 2021. gada maija piešķiramā granta apmērs tiks noteikts ne lielāks kā apgrozījuma kritums 2021. gada maijā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020. gada attiecīgo mēnesi 30% apmērā jaunajiem uzņēmumiem (MK noteikumu 4.2.1. un 4.2.4. apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem); vai salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 20% apmērā – MK noteikumu 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem.


Vienlaikus ir precizēti gadījumi, kad uzņēmums nekvalificējas atbalstam, t.i., ja uzņēmums ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis VID prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas PVN likuma prasības par obligātu reģistrāciju) un tas nav atjaunots pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, vai tam ir vai pēdējo divu gadu laikā ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība.


Tāpat precizētas normas attiecībā uz VID aprēķināto 200 EUR nodokļa aprēķinu - tiek noteikts, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (2020.g. novembrī) un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 EUR apmērā;
  • MKK noteikumu 4.2.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (2020.g. novembrī) VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 EUR apmērā.


MK noteikumos precizētas arī normas par iepriekš esoša soda identificēšanu, nosakot, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 EUR.


Tāpat MK noteikumos precizēts, ka atbalsts komersantam jāizlieto līdz 2021. gada 31. jūlijam, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas. 

Vienlaikus pagarināts VID lēmuma pieņemšanas termiņš līdz 2021.g. 30. novembrim (līdz šim bija noteikts 2021.g. 30. jūnijs).


Detalizēti ar grozījumiem MK 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 var iepazīties ŠEIT

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png