BTC/USD 42705.42$ETH/USD 3198.08$DASH/USD 130.44$LTC/USD 140.61$XMR/USD 202.78$ZEC/USD 128.68$
BTC/USD 42705.42$ETH/USD 3198.08$DASH/USD 130.44$LTC/USD 140.61$XMR/USD 202.78$ZEC/USD 128.68$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā 30.11.2021

VID publicējis jaunu informatīvo materiālu "Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (ŠEIT). 

VID informē, ka 2021. gada 11. novembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”, kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.


Likumā veiktas šādas būtiskākās izmaiņas:

1. Papildināts likuma 53. pants, nosakot, ka vidējām un lielām sabiedrībām ir obligāts pienākums finanšu pārskatu pielikumā sniegt detalizētu informāciju par attīstības un pētniecības izmaksām. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu. 

2. Papildinātas likuma 2. un 3. pielikumā noteiktās peļņas vai zaudējumu aprēķinu shēmas ar jaunu posteņa “Neto apgrozījums” apakšposteni, kurā uzņēmumiem būs iespēja norādīt ieņēmumus no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem. Prasība attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2021. pārskata gadu.

3. Likuma 3. pants papildināts ar 6.1 daļu, kura paredz, ka arī tad, ja sabiedrība pārskata gadā pārstāj būt par regulētā tirgus dalībnieci, tā var turpināt sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. 

4. Veiktas izmaiņas likuma 65. panta otrās daļas 3. punktā un 98. panta otrajā daļā, nosakot, ka turpmāk gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noraksti ar pievienotajiem dokumentiem vairs netiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tiks publicēti LR Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē. 

5. Pilnveidotas finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas un pielikumā sniedzamās informācijas prasības: 

✓ precizēta posteņa “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” novērtēšana; 
✓ vidējām un lielām sabiedrībām noteikta prasība finanšu pārskatu pielikumā sniegt informāciju arī par konvertējamām obligācijām.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png