BTC/USD 51154.99$ETH/USD 2940.81$DASH/USD 29.19$LTC/USD 68.21$XMR/USD 123.98$ZEC/USD 26.64$
BTC/USD 51154.99$ETH/USD 2940.81$DASH/USD 29.19$LTC/USD 68.21$XMR/USD 123.98$ZEC/USD 26.64$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā 23.03.2023

VID ir publicējis materiālu "Par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (ŠEIT). 


VID informē, ka 2023. gada 8. martā ir pieņemts likums “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” (turpmāk - likums), kas stājas spēkā 2023. gada 22. martā.

Likuma 97. panta pirmā daļa tiek izteikta jaunā redakcijā, nosakot, ka likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minētā mikrosabiedrība un maza sabiedrība iesniedz gada pārskatu VID vienu mēnesi vēlāk, proti, ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām. 


 Mikrosabiedrība — tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām: 

     1) bilances kopsumma — 350 000 euro; 
     2) neto apgrozījums — 700 000 euro; 
     3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10. 

✓ Maza sabiedrība — tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām: 

     1) bilances kopsumma — 4 000 000 euro; 
     2) neto apgrozījums — 8 000 000 euro; 
     3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Grozījumi likuma 97. panta pirmajā daļā attiecībā uz mikrosabiedrības un mazas sabiedrības gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png