BTC/USD 58597.6$ETH/USD 3880.25$DASH/USD 400.09$LTC/USD 345.38$XMR/USD 473.58$ZEC/USD 309.08$
BTC/USD 58597.6$ETH/USD 3880.25$DASH/USD 400.09$LTC/USD 345.38$XMR/USD 473.58$ZEC/USD 309.08$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par grozījumiem UIN aprēķināšanā

Par grozījumiem UIN aprēķināšanā

Par grozījumiem UIN aprēķināšanā 15.04.2021

VID informē par grozījumiem UIN aprēķināšanā - “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, kas stāsies spēkā 2021. gada 20. aprīlī.


Papildināts Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. pants:

- attiecībā uz atvieglojuma piemērošanu ziedotājiem, ja tie ziedo valsts muzejiem – atvasinātām publiskām personām. 

Likuma 12. pantā paredzēto nodokļa atvieglojumu ziedotājiem piemēro ziedojot arī valsts muzejiem – atvasinātām publiskām personām. 

Līdz minētā grozījuma veikšanai UIN atvieglojumu bija tiesīgi piemērot ziedotāji, kuri ziedoja muzejiem kā budžeta iestādēm. 


Papildināts likuma 13. pants:

- attiecībā uz nodokļa atvieglojuma piemērošanu ienākumam, ko no slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda guvis tā ieguldītājs. 

Nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt nodokļa bāzē iekļautās dividendes par ienākumu, kas gūts no slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda, fondam atsavinot tam piederošās tiešās līdzdalības akcijas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši, ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs ir slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldītājs vismaz 36 mēnešus minēto akciju turēšanas periodā. Minētā kārtība ir attiecināma uz ienākumu, kas no to tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši, gūts, sākot ar 2022. gada 1. janvāri.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png