BTC/USD 68994.19$ETH/USD 3805.31$DASH/USD 30.04$LTC/USD 84.73$XMR/USD 141.78$ZEC/USD 26.35$
BTC/USD 68994.19$ETH/USD 3805.31$DASH/USD 30.04$LTC/USD 84.73$XMR/USD 141.78$ZEC/USD 26.35$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada oktobrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada oktobrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada oktobrī 01.11.2023

2023. gada oktob veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


MK 2023. gada 3. oktobra noteikumi Nr. 560Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības (spēkā no 07.10.2023)

Noteikumi nosaka:

1. muitas uzraudzībā esošās nefasētās preces un nefasētās preces transporta iepakojumā, kurām pieļaujamas preču masas atšķirības;
2. precēm pieļaujamās un paredzamās masas atšķirības;
3. kārtību, kādā nosaka preču masas atšķirības;
4. prasības preču transporta iepakojumam;5. paredzamo preču masas atšķirību piemērošanu;
6. piemērojamās muitas formalitātes, ja preču masa ir lielāka par deklarēto preču masu vai ja preču masas atšķirība pārsniedz pieļaujamo preču masas atšķirību;
7. atzītā saņēmēja pienākumus, konstatējot precēm pieļaujamās masas atšķirības, kā arī izņēmuma gadījumus, uz kuriem minētais pienākums nav attiecināms;
8. gadījumus, kad, konstatējot preču masas atšķirības, neuzskata, ka ir radies muitas parāds.


MK 2023. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 566Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 877  “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”” (spēkā no 13.10.2023)

Grozījumi veikti noteikumu 74. un 75. punktā, lai vienkāršotu debitoru un kreditoru parādu pārskata gada slēguma inventarizācijas procesu, samazinot administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un Valsts ieņēmumu dienestam (VID). 

Noteikts, ka uzņēmums pārskata gada slēguma inventarizācijā inventarizē:

- prasījumu un saistību summas par VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem, savstarpēji salīdzinot uzņēmuma grāmatvedības datus ar VID EDS pieejamiem datiem. 

VID atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību kārto VID administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaiti un pārskata gada slēguma inventarizācijā EDS nodrošina nodokļu maksātājiem pieejamus datus par maksājamo un pārmaksāto VID administrēto nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu (nokavējuma naudas un soda naudas) summām. 

Ja līdz pārskata gadam sekojošā gada 31. janvārim no uzņēmuma nav saņemta informācija par atšķirībām datos pēc stāvokļa uz pārskata gada 31. decembri, VID datus uzskata par salīdzinātiem ar uzņēmuma datiem.


Finanšu ministrijas 2023. gada 23. oktobra informācija “Par aktuālo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu” (spēkā no 01.11.2023)

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā, kas piemērojams, sākot ar 2023. gada 1. novembri iekļautas 16 valstis: 

Angiljas teritorija; Antigva un Barbuda; ASV Guamas teritorija; ASV Samoa teritorija; ASV Virdžīnu salu teritorija; Bahamu Sadraudzība; Beliza; Fidži Republika; Krievijas Federācija; Palau Republika; Panamas Republika; Samoa Neatkarīgā Valsts; Seišelu Salu Republika; Tērksas un Kaikosas salu teritorija; Trinidādas un Tobāgo Republika; Vanuatu.


MK 2023. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 599 “Noteikumi par atsevišķām Valsts ieņēmumu dienesta valsts informācijas sistēmām muitas jomā” (spēkā no 01.11.2023)

Noteikumi nosaka Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā, Integrētajā tarifa vadības sistēmā, Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmā un Centrālajā muitas informācijas sistēmā iekļaujamo informāciju, tās apjomu, apstrādes noteikumus, glabāšanas termiņus un piekļuves noteikumus, kā arī informācijas sistēmu auditācijas pierakstu uzglabāšanas, atklāšanas un izsniegšanas nosacījumus un kārtību.
Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png