BTC/USD 44519.29$ETH/USD 3101.93$DASH/USD 180.83$LTC/USD 162.35$XMR/USD 245.7$ZEC/USD 120.94$
BTC/USD 44519.29$ETH/USD 3101.93$DASH/USD 180.83$LTC/USD 162.35$XMR/USD 245.7$ZEC/USD 120.94$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID sāk pieņemt pieteikumus granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju; precizēti saņemšanas kritēriji

VID sāk pieņemt pieteikumus granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju; precizēti saņemšanas kritēriji

VID sāk pieņemt pieteikumus granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju; precizēti saņemšanas kritēriji 09.06.2021

EK ir saskaņojusi valdības apstiprinātos grozījumus atbalsta programmā granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Precizēti arī atbalsta saņemšanas nosacījumi. 

Granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem (AL) par jūniju komersanti var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūlijam, savukārt 15. jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem.

Sākot no 2021. gada maija ir precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, atbalstu fokusējot tieši uz tiem komersantiem, kuru darbība joprojām ir pilnībā vai daļēji ierobežota - identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no 2021. gada maija AL grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram:

- būvniecība; 
- nodrošināšana ar personālu; 
- elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; 
- remonts; 
- biroju administratīvie pakalpojumi, u.c. 

Pilns šo nozaru saraksts ir pieejams ŠEIT


No 2021. gada maija piešķiramā granta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniegs apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī 4.2.1. vai 4.2.4. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem vai vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 4.2.2. vai 4.2.3. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.

Atbalsta apmērs par jūniju  30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 EUR mēnesī.

MK noteikumos precizēti arī nosacījumi:

- kad grantu apgrozāmajiem līdzekļiem nepiešķir
- kad uzņēmumi var atkārtoti vērsties ar pieteikumu granta saņemšanai AL par tiem 2021. gada mēnešiem, par kuriem iepriekš tika saņemts atteikums.


Detalizēti iepazīties ar precizētajiem MK 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 var ŠEIT.  

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png