BTC/USD 61745.9$ETH/USD 3731.33$DASH/USD 184.48$LTC/USD 185.15$XMR/USD 255.56$ZEC/USD 139.09$
BTC/USD 61745.9$ETH/USD 3731.33$DASH/USD 184.48$LTC/USD 185.15$XMR/USD 255.56$ZEC/USD 139.09$
baner_1.jpg
baner22.jpg
PVN maksātāji vairākos gadījumos var izmantot kases principu

PVN maksātāji vairākos gadījumos var izmantot kases principu

PVN maksātāji vairākos gadījumos var izmantot kases principu 30.09.2021

VID atgādina, ka PVN maksātājiem, izpildoties likumā noteiktiem kritērijiem, ir iespēja PVN uzskaitei izmantot īpašu PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību jeb kases principu.


Atšķirībā no vispārīgā PVN uzskaites pamatprincipa, kad aprēķināto PVN uzrāda preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī, bet priekšnodokli atskaita preču vai pakalpojumu saņemšanas brīdī, kases princips nozīmē, ka aprēķināto PVN uzrāda samaksas saņemšanas brīdī un attiecīgi arī priekšnodokli atskaita samaksas brīdī.


Izmantojot kases principu, valsts budžetā nav jāieskaita PVN par neapmaksātu pakalpojumu vai neapmaksātu preču piegādi (ievērojot PVN likumā noteiktos ierobežojumus). Tādējādi iespējams izvairīties no situācijas, kad PVN par sniegto pakalpojumu vai veikto preču piegādi ir jāsamaksā pašam pakalpojuma sniedzējam vai preču piegādātājam, jo saņēmējs nav apmaksājis rēķinu.


Kas var izmantot kases principu

Iespēju PVN uzskaitei izmantot kases principu var tāds reģistrēts PVN maksātājs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1) iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība nav pārsniegusi 100 000 eiro vai, reģistrējoties VID PVN maksātāju reģistrā, taksācijas gadā neplāno par 100 000 eiro lielāku darījumu apjomu;

2) iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība ir sasniegusi 100 000 eiro, bet nav pārsniegusi 500 000 eiro un:
- uzņēmums darbojas zivsaimniecības nozarē attiecībā uz svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm vai
- uzņēmums ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība attiecībā uz šādu lauksaimniecības produktu piegādi: dzīvi dzīvnieki, piens un piena pārstrādes produkti, putnu olas, dabiskais medus, dārzeņi, sakņaugi, bumbuļaugi, graudaugu produkti,  eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas un augļi;

3) iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība ir sasniegusi 100 000 eiro, bet nav pārsniegusi 2 000 000 eiro un kurš sniedz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus, - attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu.


Kā uzsākt izmantot kases principu

Reģistrētam PVN maksātājam taksācijas gada pirmā mēneša laikā (tātad – līdz 31. janvārim) VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” ir jāiesniedz brīvā formā rakstīts iesniegums, tādejādi informējot VID par savu izvēli. Attiecīgi kases principu piemēro no konkrētā taksācijas gada 1. janvāra.

Papildu informācija - VID metodiskajā materiālā “Par īpašo pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību”.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png