BTC/USD 54860.94$ETH/USD 4311.7$DASH/USD 171.76$LTC/USD 194.31$XMR/USD 227.76$ZEC/USD 219.5$
BTC/USD 54860.94$ETH/USD 4311.7$DASH/USD 171.76$LTC/USD 194.31$XMR/USD 227.76$ZEC/USD 219.5$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2022. gadā

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2022. gadā

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2022. gadā 29.10.2021

VID informē, ka 2021. gada 26. oktobrī ir pieņemti MK 2021.gada 26.oktobra noteikumi Nr.709 Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022. gadā, kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Tiesiskais regulējums 2022. gadā nemaina ietekmi uz darba devējiem: 

✓ nodevas apmērs ir 0,36 euro mēnesī

✓ darba devējs aprēķina un samaksā nodevu par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības; 

✓ nav jāmaksā nodeva par darbiniekiem, par kuriem tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

✓ aprēķināto nodevu darba devējs norāda likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem; 

✓ nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam.

Avots: vid.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png