BTC/USD 69094.33$ETH/USD 3806.03$DASH/USD 30.08$LTC/USD 84.72$XMR/USD 141.59$ZEC/USD 26.38$
BTC/USD 69094.33$ETH/USD 3806.03$DASH/USD 30.08$LTC/USD 84.72$XMR/USD 141.59$ZEC/USD 26.38$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Papildus soda instrumenti par pārkāpumiem taksometru biznesā

Papildus soda instrumenti par pārkāpumiem taksometru biznesā

Papildus soda instrumenti par pārkāpumiem taksometru biznesā 27.12.2022

Sorainen Nodokļu vēstis. Novembris 2022


Valsts kancelejā ir iesniegts jauns likumprojekts par grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Lai efektivizētu pārkāpumu novēršanas pasākumu kopumu pasažieru komercpārvadājumu jomā, likumprojekts paredz noteikt sekojošus jaunus risinājumus:
- VID varēs apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un šī procesa ietvaros ieviest jaunu VID liegumu – liegums izmantot transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili (liegums vērsts uz konkrēto transportlīdzekli, to izņemot uz laiku no komercdarbības vides); 

administratīvā pārkāpuma procesā, nosakot jaunu nodrošinājuma līdzekli – aizturēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes. Par piemēroto nodrošinājuma līdzekli tiks veikts ieraksts lēmumā par administratīvā procesa uzsākšanu. Pašlaik minētais risinājums tiks ieviests un attiecināts tikai uz šajā nozarē strādājošiem.

Gan saimnieciskās darbības apturēšanas procesā piemērotais VID liegums izmantot transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili, gan arī administratīvā pārkāpuma procesā piemērotais nodrošinājuma līdzeklis būs reģistrējami CSDD uzturētajā reģistrā. Likumprojektā paredzētais regulējums var ietekmēt transportlīdzekļa īpašnieka tiesības arī gadījumos, kad tas nav tiešā veidā iesaistīts komercpārvadājumu nodrošināšanā (piemēram, transportlīdzekļa īpašnieks nododot sev piederošo mantu lietošanā trešajai personai).

VID ir veicis vairākas pārbaudes pasažieru komercpārvadājumu kontrolei. Pamatojoties uz pārbaudēs konstatēto, VID saskata pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili jomā vairākas iezīmes, kas raksturo nodokļu nomaksas problēmas un norāda uz augstu ēnu ekonomiku. Turklāt VID secinājis, ka šādas iezīmes norāda uz apzinātu šajā nozarē darbojošos komersantu rīcību ar mērķi izvairīties no nodokļu maksāšanas.

Vienlaikus praksē vērojama tendence, ka, lai arī transportlīdzekļu vadītājiem tiek uzlikts administratīvais sods vai administrēšanas procesā ir konstatēti būtiski normatīvo aktu nodokļu jomā pārkāpumi, tomēr nereti konstatētais pārkāpums netiek novērsts un transportlīdzeklis turpina piedalīties ceļu satiksmē, sniedzot pasažieriem komercpārvadāšanas pakalpojumus, faktiski turpinot veikt to pašu pārkāpumu. Turklāt ir konstatēta vēl viena problēma – lai izvairītos no nākotnē prognozējamā vai administratīvajā aktā uzliktā pienākuma pildīšanas, transportlīdzekļi jau sākotnēji netiek noformēti uz faktisko īpašnieku vai, uzzinot par pārbaudes uzsākšanu, īpašnieki savu kustamo mantu atsavina citai personai, to darot vairākkārt. Mainoties īpašuma tiesībām, VID noteiktais piespiedu izpildes mehānisms zaudē savu ātrumu un efektivitāti, jo primāri tiek īstenots uzņēmumu pārejas pierādīšanas process, kas ir sarežģīts no pierādīšanas aspektiem un prasa zināmu laiku tā īstenošanai. Piemēram, pārvadāšanas pakalpojumu sniedz pārvadātājs, kuram nav īpašumā vieglo automobiļu un citu aktīvu, savukārt transportlīdzekļi, kas paredzēti komercpārvadājumiem, reģistrēti turējumā, līdz ar to gadījumā, ja pārvadātājam tiek konstatēta nodokļu nenomaksa, tam nav aktīvu, uz ko varētu vērst piedziņu, līdz ar to pie spēkā esošā regulējuma šāds komersants var turpināt veikt pārkāpumus, neskatoties uz uzliktajiem sodiem, palielinot zaudējumu apmēru valsts budžetam nesamaksāto nodokļu veidā, vai atstāt uzņēmumu ar parādiem un dibināt jaunu, kas turpinās to pašu praksi.

Minētais likumprojekts ietver arī grozījumus attiecībā uz kredītiestādēm, nosakot tām pienākumu sniegt VID tieši tādas pašas ziņas par nodokļu maksātāju darījumiem, kā pārējie maksājumu pakalpojumu sniedzēji un maksājumu karšu darījumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji. Šobrīd kredītiestādes tikai pēc VID pieprasījuma sniedz to rīcībā esošo informāciju par maksājumu saņēmējam veiktajiem maksājumiem no kredītiestādē atvērtajiem kontiem, neietverot maksātāju identificējošus datus.


Sorainen

Avots: Sorainen (www.sorainen.com), raksta autore: Kristīne Everte
Jaunumi
GRAFA_V.png