BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
baner_1.jpg
baner22.jpg
Valsts atbalsta veidi sabiedrībai energoresursu cenu un Covid-19 krīzes apstākļos

Valsts atbalsta veidi sabiedrībai energoresursu cenu un Covid-19 krīzes apstākļos

Valsts atbalsta veidi sabiedrībai energoresursu cenu un Covid-19 krīzes apstākļos 25.01.2022

Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par šobrīd aktuāliem valsts atbalsta veidiem sabiedrībai energoresursu cenu un Covid-19 krīzes apstākļos. 

Joprojām kopā ar nozaru ministrijām un sociālajiem parteriem tiek meklēti papildu risinājumi, kā atslogot mājsaimniecības un uzņēmumus šajā krīzē, ņemot vērā, ka energoresursu cenas aizvien ir svārstīgas un nesamazinās.


Valsts atbalsts energoresursu cenu pieauguma apstākļos
       Atbalsta veids Atbalsta periods Kā saņemt?
Daudzbērnu ģimenēm 20 EUR ikmēneša pabalsts
 01.11.21.–31.12.22.                      
Piemēro automātiski, iegūstot informāciju no valsts datu bāzēm
Personām ar 1. grupas invaliditāti 15 EUR ikmēneša pabalsts  01.11.21.–31.12.22. Piemēro automātiski
Ģimenēm/personām, kas
aprūpē bērnus ar invaliditāti
15 EUR ikmēneša pabalsts
              par katru bērnu

 01.11.21.–31.12.22.         
Piemēro automātiski
Trūcīgām, maznodrošinātām
mājsaimniecībām/personām
15 EUR ikmēneša pabalsts  01.11.21.–31.12.22.    Piemēro automātiski
Zemu ienākumu mājsaimniecībām Valsts 50% līdzfinansējums pašvaldībām mājokļa pabalstam  01.01.22.–31.05.22.    Iesniegums pašvaldībai
60+ vakcinētiem senioriem
(vakcinēti 2021. gadā)
20 EUR pabalsts 5 mēnešus  01.11.21.–31.03.22.          Piemēro automātiski.
Iesniegums:
- ja nesaņem VSAA pakalpojumus;
- ja ir ES digitālais Covid sertifikāts;
- ja ir atzinums par Covid-19 vakcinācijas atlikšanu.
Visiem elektroenerģijas patērētājiem OIK samazinājums par 57%

Sadales sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums par 50%
 no 01.01.22.

 01.12.21.–30.04.22

Piemēro automātiski

Piemēro automātiski

Energoietilpīgiem uzņēmumiem OIK samazinājums līdz 85%  uz 1 kalendāro gadu Iesniegums Ekonomikas ministrijai

Atbalsts Covid-19 izplatības ierobežojumu seku pārvarēšanai
      Atbalsta veids Atbalsta periods Kā saņemt?
Uzņēmējiem,
pašnodarbinātajiem,
patentmaksātājiem
Darba algas subsīdija 50% apmērā

Grants apgrozāmiem līdzekļiem 30% apmērā
no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas
līdz 28.02.22  

līdz 28.02.22

Iesniegums VID

Iesniegums VID

Tirdzniecības,
sporta, kultūras,
izklaides jomām
Apgrozījuma krituma kompensācija ēku un telpu operacionālo izmaksu segšanai

Kultūras pasākumu biļešu kompensācija 80% apmērā

Atbalsts mākslas, izklaides un atpūtas pasākuma vai pasākumu cikla organizēšanai
vienreizējs 
maksājums       
līdz 28.02.22

līdz 30.06.22

Iesniegums Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūrai

Iesniegums Valsts kultūrkapitāla fondam
Iesniegums ALTUM


Avots: mk.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png