BTC/USD 28852.86$ETH/USD 1772.24$DASH/USD 56.1$LTC/USD 62.76$XMR/USD 178.16$ZEC/USD 86.37$
BTC/USD 28852.86$ETH/USD 1772.24$DASH/USD 56.1$LTC/USD 62.76$XMR/USD 178.16$ZEC/USD 86.37$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID līdz 1.maijam aicina precizēt pamatdarbības veidu

VID līdz 1.maijam aicina precizēt pamatdarbības veidu

VID līdz 1.maijam aicina precizēt pamatdarbības veidu 21.04.2022

VID rīcībā jābūt informācijai par aktuālo saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši NACE klasifikācijai. 

Ja pamatdarbības veids 2021. gadā ir mainījies — par to ir jāpaziņo VID līdz 2022. gada 1. maijam.

Ja saimnieciskās darbības pamatveids nemainās - informācija nav jāsniedz.


Paziņotajam pamatdarbības veidam ir jāatbilst reālajai situācijai un jāatspoguļo nodokļu maksātāja (uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja) piederība konkrētai nozarei un darbības jomai. 

Ja gada laikā pamatdarbības veids (tā darbība, kas šajā gadā veidoja vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā) mainās, laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 1. maijam par izmaiņām jāpaziņo VID:

- VID EDS sadaļā "Dokumenti / No veidlapas / Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu”. 


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png