BTC/USD 60606.65$ETH/USD 2957.47$DASH/USD 26.99$LTC/USD 77.77$XMR/USD 119.11$ZEC/USD 20.38$
BTC/USD 60606.65$ETH/USD 2957.47$DASH/USD 26.99$LTC/USD 77.77$XMR/USD 119.11$ZEC/USD 20.38$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID uzziņa par DRN piemērošanu saules paneļiem

VID uzziņa par DRN piemērošanu saules paneļiem

VID uzziņa par DRN piemērošanu saules paneļiem 19.01.2023 Sorainen Nodokļu vēstis. Decembris 2022

Iesniedzējs plāno uzsākt elektrostaciju būvniecību un elektroenerģijas ražošanu Latvijā, izmantojot atjaunojamo energoresursu – saules enerģiju – uzstādot saules kolektorus.

Jautājums: kāda dabas resursu nodokļa likme piemērojama par saules kolektoru uzstādīšanu?

VID atbild, ka DRN jāmaksā par pirmo reizi Latvijā saimnieciskajā darbībā izmantotajām videi kaitīgām precēm, izņemot par liela izmēra stacionārām iekārtām un ražošanas mehānismiem, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, kā arī par šajās iekārtās iebūvētām vai pievienotām elektriskām un elektroniskām sastāvdaļām.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu videi kaitīgas preces ir 4. kategorijas elektriskās preces – liela izmēra iekārtas, tai skaitā fotoelementu paneļi. Jēdzienu “lielizmēra stacionārie rūpnieciskie mehānismi” un “lielizmēra stacionārā iekārta” skaidrojums sniegts VID uzziņā minētos Eiropas Komisijas dokumentos, kas cita starpā nosaka, ka lielizmēra stacionāro rūpniecisko mehānismu izmēriem ir vienlaikus jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • to svars pārsniedz 2 tonnas;
  • tilpums ir vismaz 15,625 m3 (piemēram, 2,5 m x 2,5 m x 2,5 m).

Papildus, lai iekārtu uzskatītu par lielizmēra stacionāro iekārtu, tās izmēriem ir jāatbilst vienam no noteiktiem kritērijiem, piemēram, iekārtas montāžai un demontāžai ir nepieciešams lieljaudas krāns, vai iekārta neiederas bez rūpnieciskās vides modifikācijas, piemēram, stiprināti ēkas pamati utml.

Konkrētajā situācijā iekārtu izmēri neatbilda lielizmēra stacionāro rūpniecisko mehānismu vai lielizmēra stacionāro iekārtu izmēriem, līdz ar to DRN par iesniegumā minētajiem saules kolektoriem ir jāmaksā.


Sorainen

Avots: Sorainen (www.sorainen.com), raksta autore: Kristīne Erele
Jaunumi
GRAFA_V.png