BTC/USD 27150.16$ETH/USD 1900.81$DASH/USD 42.39$LTC/USD 94.69$XMR/USD 146.48$ZEC/USD 31.9$
BTC/USD 27150.16$ETH/USD 1900.81$DASH/USD 42.39$LTC/USD 94.69$XMR/USD 146.48$ZEC/USD 31.9$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus ES ir jādeklarē

Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus ES ir jādeklarē

Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus ES ir jādeklarē 12.12.2022

VID atgādina, ka visas dāvanas, ko iedzīvotāji saņem sūtījumos no valstīm ārpus ES, ir jādeklarē. 

Deklarācija muitā ir jāiesniedz par visiem sūtījumiem, neatkarīgi no preču vērtības.  

Ja kā dāvana tiek sūtītas preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro, nodokļi par sūtījumu nav jāmaksā, ja nosūtītājs ir privātpersona un sūtījums nav komerciāls

Ja vērtība ir lielāka, saņemot sūtījumu, ir jāsamaksā nodokļi.


Prasība deklarēt visus sūtījumus ES ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un tā attiecas uz sūtījumu saņemšanu no jebkuras valsts, kas nav ES dalībvalsts, tajā skaitā no Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Šveices.


Lai sūtījumam varētu piemērot atbrīvojumus no nodokļiem, pavaddokumentā nosūtītājam precīzi un korekti ir jānorāda preču vērtība muitas vajadzībām.

Ja dāvanu sūtījuma vērtība:
 nepārsniedz 45 eiro  piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un PVN
 ir no 45 eiro līdz 150 eiro  piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa, bet ir jāmaksā PVN
 pārsniedz 150 eiro  jāmaksā PVN un muitas nodoklis


Ja sūtījums sastāv no divām un vairāk precēm un šo preču kopējā vērtība pārsniedz 150 eiro, tad atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro, ar nosacījumu, ka preces vērtība nav dalāma. Savukārt PVN šajā gadījumā ir maksājams no visas preču vērtības un aprēķinātā muitas nodokļa.

Piemēri: 

  • ja sūtījumā ir zābaki 135 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 180 eiro), atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot cepurei un šallei, muitas nodoklis maksājams no zābaku vērtības, bet PVN maksājams no aprēķinātā muitas nodokļa un kopējās sūtījuma – 180 eiro – vērtības.
  • ja sūtījumā ir jaka 55 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 100 eiro), atbrīvojums no muitas nodokļa piemērojams visām sūtījumā esošajām precēm, bet PVN maksājams no 100 eiro, tātad no visas sūtījuma vērtības.

Nodokļu aprēķina bāzē par dāvanām nav jāiekļauj piegādes izmaksas

Aizpildot VID EDS vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, tajā ir jānorāda tikai preču vērtība; aile “Piegādes izmaksas” ir jāatstāj tukša.


Plašāka informācija par pasta sūtījumu muitošanu, kā arī par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un smaržu daudzumu, kam dāvanu sūtījumā tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem - ŠEIT

Instrukcija deklarācijas aizpildīšanai VID EDS – ŠEIT.  

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png