BTC/USD 62203.02$ETH/USD 3761.74$DASH/USD 187.67$LTC/USD 186.05$XMR/USD 256.2$ZEC/USD 141.21$
BTC/USD 62203.02$ETH/USD 3761.74$DASH/USD 187.67$LTC/USD 186.05$XMR/USD 256.2$ZEC/USD 141.21$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2021 - 17. decembrī

Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2021 - 17. decembrī

Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2021 - 17. decembrī 04.10.2021 RMS-Forum tiešsaistes konference:
Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2021


Norises vieta – 2021. gada 17. decembrī, online.


Reģistrācija – RMS Forum mājas lapā (ŠEIT).

Rīgas Menedžeru Skola sadarbībā ar LR Grāmatvežu asociāciju un finanšu nozares ekspertiem organizē XXIV tiešsaistes konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021” grāmatvežiem, revidentiem, uzņēmējiem, vadītājiem, nodokļu speciālistiem - par pārmaiņām nozares regulējumā.

Tiešsaistes  konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021” būs iespēja iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par pašreiz aktuāliem jautājumiem grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu sagatavošanā, nodokļu izmaiņām, izmaiņām revīziju regulējošās prasībās. Konferencē tiks aplūkoti un analizēti praktiskie piemēri un situācijas.

  • Vai ir COVID-19 ietekme uz nodokļiem šodien un vai būs 2022. gadā? 
  • Kādas izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos gaidāmas nākamajā finanšu gadā? 
  • Finanšu pārskatu sagatošana par 2021.gadu, gada pārskatu apstiprināšana attālināti. 
  • Kā lasīt jauno grāmatvedības likumu? 
  • Kā notiek ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana? 
  • Kā integrēt grāmatvedības pakalpojumus šodienas situācijā? 
  • Grāmatveži/revidenti un cīņa ar finanšu noziegumiem, ar ko sākt? 
  • Ideālā nodokļu sistēma, kā to ieviest Latvijā?

Mērķauditorija:

Starptautiskās un vietējās revidentfirmas · Zvērinātie revidenti · Iekšējie auditori · Uzņēmumu vadītāji · Uzņēmumu finanšu direktori · Grāmatveži · Nozares profesionālās organizācijas · Augstskolu un universitāšu mācību spēki · Valsts institūcijas · Pašvaldības · Bankas · Apdrošināšanas kompānijas · Kopieguldījumu sabiedrības · Investīciju kompānijas un citi.


Vebināra darba valoda: latviešu.

Maksāšanas kārtība - ŠEIT.

Avots: rmsforum.lv