BTC/USD 69027.44$ETH/USD 3810.55$DASH/USD 30.07$LTC/USD 84.73$XMR/USD 141.75$ZEC/USD 26.4$
BTC/USD 69027.44$ETH/USD 3810.55$DASH/USD 30.07$LTC/USD 84.73$XMR/USD 141.75$ZEC/USD 26.4$
baner_1.jpg
baner22.jpg
RMS Forum: Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021 - 17. decembrī

RMS Forum: Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021 - 17. decembrī

RMS Forum: Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021 - 17. decembrī 08.11.2021 RMS-Forum tiešsaistes konference:
Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2021


Norises vieta – 2021. gada 17. decembrī, online.


Reģistrācija – RMS Forum mājas lapā (ŠEIT).

Rīgas Menedžeru Skola sadarbībā ar LR Grāmatvežu asociāciju un finanšu nozares ekspertiem organizē XXIV tiešsaistes konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021” grāmatvežiem, revidentiem, uzņēmējiem, vadītājiem, nodokļu speciālistiem - par pārmaiņām nozares regulējumā.

Tiešsaistes  konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021” būs iespēja iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par pašreiz aktuāliem jautājumiem grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu sagatavošanā, nodokļu izmaiņām, izmaiņām revīziju regulējošās prasībās. Konferencē tiks aplūkoti un analizēti praktiskie piemēri un situācijas.

  • Vai ir COVID-19 ietekme uz nodokļiem šodien un vai būs 2022. gadā? 
  • Kādas izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos gaidāmas nākamajā finanšu gadā? 
  • Finanšu pārskatu sagatošana par 2021.gadu, gada pārskatu apstiprināšana attālināti. 
  • Kā lasīt jauno grāmatvedības likumu? 
  • Kā notiek ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana? 
  • Kā integrēt grāmatvedības pakalpojumus šodienas situācijā? 
  • Grāmatveži/revidenti un cīņa ar finanšu noziegumiem, ar ko sākt? 
  • Ideālā nodokļu sistēma, kā to ieviest Latvijā?

Mērķauditorija:

Starptautiskās un vietējās revidentfirmas · Zvērinātie revidenti · Iekšējie auditori · Uzņēmumu vadītāji · Uzņēmumu finanšu direktori · Grāmatveži · Nozares profesionālās organizācijas · Augstskolu un universitāšu mācību spēki · Valsts institūcijas · Pašvaldības · Bankas · Apdrošināšanas kompānijas · Kopieguldījumu sabiedrības · Investīciju kompānijas un citi.


Uz diskusiju aicināti:

Agnese Rudzīte - VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore
Ilze Bādere - Valsts Kontrole padomes locekle
Elīna Putniņa - Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, Deloitte Latvia direktore, nodokļu pakalpojumi
Inese Gise - Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšniece
Dana Muceniece - Mag.oec. Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācijas valdes priekšsēdētāja, INNOVATOR nodokļu konsultante
Andrejs Ponomarjovs - Dr.oec., Nexia Audit Advice partneris, valdes priekšsēdētājs
Ivars Mileika - Mag.jur. INNOVATOR valdes priekšsēdētājs
Ilze Palmbaha - Latvijas Republikas Grāmatvedības Asociācijas valdes locekle
Svetlana Šemele–Baikova - Nexia Audit Advice partnere , zvērināts revidents
Gordon Latimir - Konsultāciju partneris PwC Centrālajā un Austrumeiropā

Vebināra darba valoda: latviešu.
Maksāšanas kārtība - ŠEIT.

Avots: rmsforum.lv