BTC/USD 51152.3$ETH/USD 2940.24$DASH/USD 29.2$LTC/USD 68.18$XMR/USD 123.98$ZEC/USD 27.1$
BTC/USD 51152.3$ETH/USD 2940.24$DASH/USD 29.2$LTC/USD 68.18$XMR/USD 123.98$ZEC/USD 27.1$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem 07.10.2022

No 2022. gada oktobra saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāji, ir pieejams jauns pakalpojums - saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) –, kas ļauj automatizēt nodokļa nomaksu.

Izmantojot SDI kontu, pašnodarbinātajiem MUN maksātājiem:

- vairs nebūs jāiesniedz MUN deklarācija, kā arī 

- pašiem vairs nebūs jāaprēķina un jāpārskaita valsts budžetā maksājamā nodokļa summa. 


Izmantojot SDI kontu, visi saimnieciskās darbības ieņēmumi jāieskaita tajā, un tālākās darbības automātiski veiks banka sadarbībā ar VID.


SDI konts — īpašs norēķinu konts bankā, ar kura palīdzību saimnieciskās darbības veicēji MUN režīmā var automatizēt nodokļa nomaksu.

Saimnieciskās darbības veicējs visus ieņēmumus no saimnieciskās darbības ieskaita šajā kontā, bet banka sadarbībā ar VID tālākās darbības veic automātiski, bez paša saimnieciskās darbības veicēja līdzdalības iesniedz MUN deklarāciju un aprēķina un samaksā nodokli.


SDI konta izmantošana ir brīvprātīga, tas MUN maksātājiem nav jāizmanto obligāti.
Kā uzsākt lietot SDI kontu

1. Jāizveido norēķinu konts bankā, kas nodrošina SDI konta pakalpojumu Lai izmantotu SDI kontu, tas jāizveido bankā, kura piedāvā šādu pakalpojumu.

Bankas (kredītiestādes), kas nodrošina SDI konta pakalpojumu: Saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības mainīt SDI kontu un banku, kurā tas atvērts. Tāpat var izvēlēties pārtraukt lietot SDI kontu
2. Jāiesniedz iesniegums VID Iesniegumu jāiesniedz, elektroniski aizpildot veidlapu EDS, norādot konta numuru un banku, kurā tas atvērts.

Iesnieguma veidlapa: EDS sadaļā “Dokumenti” – ”No veidlapas” – “Citi”– “Iesniegums vienkāršotam nodokļa nomaksas risinājumam (SDI konts)”.


Kad jāiesniedz iesniegums:

  • no jauna reģistrējoties MUN maksātāja statusā, iesniegumu iesniedz vienlaikus ar reģistrēšanos;
  • jau reģistrēts MUN maksātājs iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms nākamā ceturkšņa sākuma un kontu sāk izmantot no nākamā ceturkšņa
3. Visi saimnieciskās darbības ieņēmumi jāieskaita SDI kontā SDI kontā jāiemaksā visi ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi; arī skaidrā naudā saņemtie.

SDI kontā jāiemaksā tikai ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi, tādējādi nodalot tos no personiskajiem līdzekļiem.

Tas ir būtiski, jo no kontā ieskaitītajiem līdzekļiem tiek automātiski aprēķināts un nomaksāts nodoklis.


Kad uzsākt ieņēmumus pārskaitīt uz SDI kontu:
  • Reģistrējot jaunu saimniecisko darbību mikrouzņēmuma režīmā, SDI kontu var sākt lietot ar reģistrācijas dienu. No brīža, kad iesniegts reģistrācijas iesniegums, līdz tā apstiprinājumam var paiet vairākas dienas – arī šo dienu laikā gūtos ienākumus jāieskaita SDI kontā. Tas jāizdara 10 dienu laikā no šo ienākumu gūšanas dienas.
  • Jau reģistrēts MUN maksātājs SDI kontu sāk lietot nākamajā ceturksnī pēc iesnieguma iesniegšanas VID. Tātad no 1. janvāra, 1. aprīļa, 1. jūlija vai 1. oktobra.

Kā notiek automatizētā nodokļa samaksa

MUN likme ir:

  • apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā — 25%,
  • apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, — 40%.


No katra SDI kontā ienākošā maksājuma banka vispirms rezervē 40% (maksimālo likmi). VID pārliecinās, vai apgrozījums nav pārsniedzis 25 000 eiro gadā. Ja apgrozījuma slieksnis nav pārsniegts, papildus rezervētā summa tiek atbrīvota un vēlākais divu darbdienu laikā ir pieejama konta īpašniekam, savukārt 25% tiek iemaksāti valsts budžetā. Ja apgrozījuma slieksnis ir pārsniegts, no tās apgrozījuma daļas, kas ir virs 25000 eiro gadā, valsts budžetā tiek maksāti 40%.

Ar pilnu informāciju par automātiski nomaksāto nodokli var iepazīties:

EDS sadaļā “Pārskati”→ “Pārskati par nodokļu aprēķiniem un avansa maksājumiem” → “Pārskats par mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas datiem”.


Lai iepazīstinātu ar jauno risinājumu un atbildētu uz jautājumiem, VID aicina uz tiešsaistes semināru 18.10.2022. no pl. 10.00 VID kontā sociālajā platformā “Youtube”.
VID ir aktualizējis arī savu metodisko materiālu "Mikrouzņēmumu nodoklis" (ŠEIT). 

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png