BTC/USD 66379.77$ETH/USD 3602.56$DASH/USD 25.52$LTC/USD 78.46$XMR/USD 176.55$ZEC/USD 22.62$
BTC/USD 66379.77$ETH/USD 3602.56$DASH/USD 25.52$LTC/USD 78.46$XMR/USD 176.55$ZEC/USD 22.62$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Attālinātā darba izdevumu kompensācijas

Attālinātā darba izdevumu kompensācijas

Attālinātā darba izdevumu kompensācijas 22.01.2024 VID ir aktualizējis metodisko materiālu "Attālinātā darba izdevumu kompensācijas" (ŠEIT).

No maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos ar attālināta darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilna darba laika darbu nepārsniedz 40 € mēnesī.

Priekšnoteikumi: 

✓ vienošanās par attālināta darba veikšanu ir noteikta darba līgumā vai darba devēja rīkojumā un ir norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē; 
✓ ar attālinātā darba veikšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs, kuram ir iesniegta darbinieka algas nodokļa grāmatiņa; 
✓ ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu apmēri tiek noteikti proporcionāli slodzei un līgumā vai rīkojumā norādīto attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja darbs tiek veikts gan attālināti, gan darba vietā.

Nepiemēro ilgstošas prombūtnes laikā, kas pārsniedz 30 dienas. 30 dienas tiek skatītas kalendāra mēneša ietvaros. 

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png