BTC/USD 53400.98$ETH/USD 4157.88$DASH/USD 166.19$LTC/USD 185.71$XMR/USD 223.2$ZEC/USD 206.73$
BTC/USD 53400.98$ETH/USD 4157.88$DASH/USD 166.19$LTC/USD 185.71$XMR/USD 223.2$ZEC/USD 206.73$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai 17.11.2021

VID ir publicējis informatīvo materiālu "Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu algusubsīdijai, kas piešķirts par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30.novembrim". 

➢ Atbalstu, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalstu algu subsīdijai), VIDizmaksā darbiniekam, neieturot IIN un VSAOI. Darba devējs, kuram piešķirts atbalsts algu subsīdijai, no aprēķinātās bruto darba samaksas veic VSAOI (darba devēja daļu un darba ņēmēja daļu) un aprēķina un iemaksā budžetā IIN, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. Bruto darba samaksas apmēru nosaka atbilstoši Darba likuma normām, kā arī ievērojot konkrētā darba līguma nosacījumus.

➢ VID informē darba devēju par darbiniekam izmaksātā atbalsta algu subsīdijai apmēru. 

Ja VID izmaksātais atbalsts algu subsīdijai pārsniedz darba devēja aprēķinātās darba samaksas neto apmēru, minētais pārsniegums nav apliekams ar IIN un VSAOI

➢ Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt VSAOI maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā VSAOI (darba ņēmēja daļu) un IIN, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.


Ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa, darba devēja deklarētā bruto darba samaksa nevar būt mazāka par VID piešķirto atbalsta apmēru.


Vairāk informācijas un VID piemēri pieejami ŠEIT

Avots: vid.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png