BTC/USD 66608.95$ETH/USD 3614.92$DASH/USD 25.66$LTC/USD 78.84$XMR/USD 177.05$ZEC/USD 22.69$
BTC/USD 66608.95$ETH/USD 3614.92$DASH/USD 25.66$LTC/USD 78.84$XMR/USD 177.05$ZEC/USD 22.69$
baner_1.jpg
baner22.jpg
No 1. jūlija grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšana bez licences būs aizliegta

No 1. jūlija grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšana bez licences būs aizliegta

No 1. jūlija grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšana bez licences būs aizliegta 21.02.2023

VID aicina ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus savlaicīgi iesniegt iesniegumu licences saņemšanai, jo saskaņā ar Grāmatvedības likuma pārejas noteikumu 3.punktu, ārpakalpojuma grāmatveži ir tiesīgi turpināt grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu bez licences ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. jūlijam. 


Licencēšanas prasības attiecas uz:

- uzņēmumiem, kuri sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, kā arī 

- fiziskām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji.


Kā saņemt licenci

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), aizpildot iesnieguma veidlapu “Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai”EDS -  Dokumenti – No veidlapas – Citi – Ārpakalpojuma grāmatveža licence.

Iesniegumā:

- jānorāda atbildīgā grāmatveža personas dati (atbildīgais grāmatvedis vienlaicīgi var būt arī uzņēmuma valdes loceklis, ja tas atbilst likumā noteiktajām licencēšanas prasībām attiecībā uz darba pieredzi un izglītību) un 

- jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (augstākās izglītības iestādes diploms), profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments (darba līgums vai amata apraksts, vai darba devēja izziņa par personas nodarbināšanu grāmatveža amatā), Iekšējā kontroles sistēma (IKS) un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Fiziskām personām, kuras sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus kā saimnieciskās darbības veicēji, atšķiras tikai iesniedzamo profesionālo pieredzi apliecinošo dokumentu veids, kas šajā gadījumā ir uzņēmuma līgums ar klientiem par grāmatvedības ārpakalpojumu nodrošināšanu.

! Aizpildot EDS iesniegumu un iesniedzot tam pievienotos dokumentus, aicinām īpašu vērību pievērst un aktualizēt saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6. un 7. pantu izstrādāto “Iekšējo kontroles sistēmu (IKS)”.


Kā uzzināt, kuri ārpakalpojumu grāmatveži ir licencēti

Informācija par jau izsniegtajām licencēm ir pieejama www.vid.gov.lv:

- sadaļā “Publiskojamo datu bāze” apakšsadaļā “Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs”. 

Plašāk par nosacījumiem licences saņemšanai, likumā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem - www.vid.gov.lv:

- sadaļā “Uzņēmējiem” – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” – “Par ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu”.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png