BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
baner_1.jpg
baner22.jpg
IIN no procentiem, dividendēm, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem

IIN no procentiem, dividendēm, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem

IIN no procentiem, dividendēm, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem 20.06.2022

Jauns VID metodiskais materiāls:

"Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no procentiem, dividendēm, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem" (ŠEIT). 


Metodiskais materiāls sniedz palīdzību IIN piemērošanā šādiem Latvijas rezidenta gūto ienākumu veidiem: 

• dividendēm, dividendēm pielīdzināmam ienākumam; 

• procentu ienākumam un tam pielīdzināmam ienākumam, arī ar procentu ienākumu saistītam ienākumam; 

• ienākumam no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas; 

• ienākumam no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu; 

• ienākumam no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam); 

• ienākumam no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojuma); 

• ienākumam no ieguldījumu konta. 


Minētajiem ienākumiem piemēro 20% nodokļa likmi.


Metodiskais materiāls pieejams ŠEIT


Avots: vid.gov.lv

Dalīties:
Jaunumi
GRAFA_V.png