BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
baner_1.jpg
baner22.jpg
Tuvojas obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš

Tuvojas obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš

Tuvojas obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš 25.05.2022

VID atgādina, ka tiem iedzīvotājiem, kam gada ienākumu deklarācija par 2021. gadu ir jāiesniedz obligāti, tas ir jāizdara līdz:

- 2022. gada 1. jūnijam vai
- 2022. gada 1. jūlijam, ja personas kopējie 2021. gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro.

Obligātā gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Obligāti 2021. gada deklarācija jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuri ir:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs, t.sk.jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir gadījumi, kad no cilvēka algotā darba ienākumiem kādā citā ES dalībvalstī jau tiek maksāts IIN analoģisks nodoklis;
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN;
  • kuriem rodas pienākums piemaksāt IIN saistībā ar:

progresīvās  likmes piemērošanu (20% - ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% - ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31% - ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro) gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).


Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2021. gadu, bet arī par 2020. un 2019. gadu, bet līdz 2022. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2018. gadu.
Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png