BTC/USD 24249.89$ETH/USD 1917.09$DASH/USD 53.87$LTC/USD 61.75$XMR/USD 164.48$ZEC/USD 74.79$
BTC/USD 24249.89$ETH/USD 1917.09$DASH/USD 53.87$LTC/USD 61.75$XMR/USD 164.48$ZEC/USD 74.79$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Līdz 17. janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 17. janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 17. janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma 12.01.2022

VID informē, ka līdz 2022. gada 17. janvārim ir jādeklarē ienākumi no kapitāla pieauguma tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem: 

- nevienā no 2021.gada ceturkšņiem nepārsniedza 1000 eiro, 
- 2021. gada 4. ceturksnī ir pārsnieguši 1000 eiro.

Ienākumiem no kapitāla pieauguma ir piemērota nodokļu likme 20% apmērā. 


Deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma var:

- iesniegt elektroniski, izmantojot VID EDS vai
- aizpildīt un atsūtīt pa pastu uz adresi Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Deklarācijas veidlapa ir pieejama ŠEIT.  


Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta likumā noteiktā deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Tādējādi par kapitāla pieaugumu 2021.gada 4.ceturksnī vai arī visa 2022. gada laikā aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā līdz 2022. gada 23. janvārim.


Kapitāla aktīvi ir:

 • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
 • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
 • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
 • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
 • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
 • intelektuālā īpašuma objekti;
 • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;
 • virtuālā valūta.

Pirms nekustamā īpašuma pārdošanas aicinām konsultēties VID!

Nekustamā īpašuma atsavināšana, t. sk. pārdošana, ir viens no gadījumiem, kad fiziskai personai var būt jāmaksā IIN 20% apmērā no saņemtā ienākuma. Tādēļ pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma aicinām konsultēties VID un uzzināt, vai konkrētajā situācijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā, kā tas aprēķināms un kāds ir tā samaksas termiņš.


Kad par ienākumu no kapitāla pieauguma NAV jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

IIN nav jāmaksā, ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma (NĪ) atsavināšanas (t.sk. pārdošanas), kas atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:

 • īpašumā (no dienas, kad attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā) ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus (pēc kārtas) šajā periodā ir deklarētā dzīvesvieta;
 • īpašumā (no dienas, kad attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz NĪ atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;
 • ir vienīgais NĪ, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā NĪ 12 mēnešu laikā pirms vai pēc NĪ atsavināšanas.

Piemēram, ja fiziskā persona vienīgo nekustamo īpašumu, kas nav bijis tās īpašumā vairāk nekā 60 mēnešus, pārdod 2022. gada 11. janvārī un 12 mēnešu laikā no nekustamā īpašuma pārdošanas dienas ienākums no jauna netiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā, tiek uzskatīts, ka 2023. gada 11. janvārī fiziskā persona ir guvusi ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas un tai 2023.gadā būs jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma un jānomaksā IIN.


Svarīgs priekšnoteikums, lai izpildītos nosacījums par 60 mēnešu periodu kopš NĪ ir iereģistrēts zemesgrāmatā un ienākums no NĪ pārdošanas būtu ar IIN neapliekams ienākums, ir savlaicīga NĪ ierakstīšana zemesgrāmatā.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png