BTC/USD 26673.08$ETH/USD 1597.31$DASH/USD 26.54$LTC/USD 64.9$XMR/USD 145.71$ZEC/USD 26.38$
BTC/USD 26673.08$ETH/USD 1597.31$DASH/USD 26.54$LTC/USD 64.9$XMR/USD 145.71$ZEC/USD 26.38$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Nodokļu piemērošana pašnodarbinātā, patentmaksātāja vai autora saņemtajam atbalstam algu subsīdijai

Nodokļu piemērošana pašnodarbinātā, patentmaksātāja vai autora saņemtajam atbalstam algu subsīdijai

Nodokļu piemērošana pašnodarbinātā, patentmaksātāja vai autora saņemtajam atbalstam algu subsīdijai 12.01.2022

Jauns VID metodiskais materiāls:

Nodokļu piemērošana pašnodarbinātā, patentmaksātāja vai autora saņemtajam atbalstam algu subsīdijai (atbalsta periodam no 2021. gada 1. oktobra)” ir pieejams ŠEIT

Materiāls skaidro nodokļu piemērošanas kārtību algu subsīdijai, kas izmaksāta par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi) saimnieciskās darbības ienākumu vai atlīdzības kompensēšanai ārkārtējās situācijas periodā, kad saimnieciskās darbības veicējiem ir noteikti epidemioloģiskās drošības ierobežojumi: 

• pašnodarbinātām personām, tai skaitā patentmaksātājiem un MUN maksātājiem, individuālajiem komersantiem; 

• autoratlīdzību saņēmējiem, kas nav reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji.


Kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nosaka MK 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”. 


Atbalstu algu subsīdijai, kas izmaksāts negūto ienākumu vai atlīdzības kompensēšanai, ietver konkrētās personas saimnieciskās darbības ieņēmumos un tam piemēro nodokļus atkarībā no personas izvēlētā nodokļa maksāšanas režīma. 


Par nodokļu samaksu ir atbildīga pati fiziskā persona. 


Izmaksājot atbalstu algu subsīdijai autoratlīdzību saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, nodoklis no atbalsta summas tiek ieturēts izmaksas vietā. 


Saņemtais atbalsts ir uzlūkojams kā jebkurš cits ieņēmums, kas gūts no saimnieciskās darbības. Tas nerada kādus īpašus no parastās nodokļu maksāšanas kārtības atšķirīgus pienākumus. 

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png