BTC/USD 16577.71$ETH/USD 1218.64$DASH/USD 41.24$LTC/USD 77.64$XMR/USD 137.89$ZEC/USD 42.03$
BTC/USD 16577.71$ETH/USD 1218.64$DASH/USD 41.24$LTC/USD 77.64$XMR/USD 137.89$ZEC/USD 42.03$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Jauna ES direktīva akcīzes nodokļa jomā

Jauna ES direktīva akcīzes nodokļa jomā

Jauna ES direktīva akcīzes nodokļa jomā 27.10.2022

Sākot ar 2023. gada 13. februāri stāsies spēkā jauna Direktīva 2020/262/ES, kas faktiski ir Direktīvas 2008/118/EK pārstrādāta redakcija. 

Minētās direktīvas attiecas uz akcīzes nodokļa piemērošanu alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem.

Pamatā jaunajā direktīvā ir saglabāti tie paši principi akcīzes nodokļa piemērošanā un akcīzes preču apritē, kādi bija noteikti līdzšinējā direktīvā. Direktīva būs skaidrāk noteiks, kad akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli – brīdī, kad preces ražo vai iegūst ES teritorijā, vai arī kad importē vai nelikumīgi ieved ES.

Savukārt, akcīzes nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad preces nodod patēriņam dalībvalstī, kurā to veic. Direktīvā būs uzskaitītas situācijas, kad akcīzes preces ir uzskatāmas, ka ir nodotas patēriņam.

Pārkāpuma gadījumā, kas noticis, pārvietojot preces atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, akcīzes nodoklis būs jāmaksā dalībvalstī, kuras teritorijā ir izdarīts pārkāpums, kas ir bijis par iemeslu preču nodošanai patēriņam. Ja nav iespējams noteikt – tajā dalībvalstī, kur pārkāpums konstatēts. Ja akcīzes preces nesasniedz galamērķi, bet nav konstatēts neviens pārkāpums, ir jāuzskata, ka pārkāpums ir izdarīts nosūtītājā dalībvalstī.

Sorainen klientam tieši bija līdzīga situācija – bija pierādāms, ka preces nesasniedza galamērķi Polijā, bet tās atstāja Latvijas teritoriju un nonāca Polijā. Diemžēl, pretēji veselajam saprātam, Latvijas tiesa nosprieda, ka akcīze maksājama Latvijā. Ar šo jauno direktīvu varētu pavērties lietai jauna interesanta perspektīva par sūdzību Eiropas Komisijai, ja izdotos pierādīt, ka jaunā direktīva tik paskaidro precīzāk, kāds līdzšinējā direktīvā ir bijis nodoms to piemērot.

Direktīvā būs definēti arī jauni subjektisertificēti nosūtītāji, īslaicīgi sertificēti nosūtītāji, sertificēti saņēmēji un īslaicīgi sertificēti saņēmēji, kas tiek reģistrēti ES vienotajā reģistrā.

Direktīva precizēs arī normas par akcīzes preču tālpārdošanu, paredzot, ka akcīzes preces, kas jau ir nodotas patēriņam vienā dalībvalstī un tiek pārdotas, piemēram, fiziskai personai uz citu dalībvalsti, tad preci ar akcīzes nodokli apliek galamērķa valstī un nodoklis kļūst iekasējams piegādes brīdī. Par nodokļa maksāšanu ir atbildīgs nosūtītājs vai tā ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību preču saņemšanas valstī. Savukārt, akcīzes nodokli, kas sākotnēji samaksāts nosūtītāja valstī, varēs atprasīt atpakaļ no valsts budžeta.

Direktīva būs vērsta uz šobrīd esošo normu uzlabojumiem, lai saskaņotu akcīzes un muitas procedūras un informācijas sistēmu par patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanu ES daļēju vai pilnīgu automatizēšanu. Piemēram, ja akcīzes preces ir nodotas patēriņam vienā dalībvalstī, bet uzņēmējs pārvieto tās uz citu dalībvalsti, lai tās tur piegādātu komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām, akcīzes preču pārvietošanai būs jāsagatavo elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments.

Saistībā ar jaunās direktīvas normu pārņemšanu, šobrīd steidzamības kārtībā valdībā tiek izskatīts likuma “Par akcīzes nodokli” grozījumu projekts, par kuriem informējām Jūs š.g. augusta ziņās.

Sorainen

Avots: Sorainen (www.sorainen.com), raksta autore: Kristīne Erele

Jaunumi
GRAFA_V.png