BTC/USD 61276.69$ETH/USD 2979.83$DASH/USD 27.16$LTC/USD 77.77$XMR/USD 120.79$ZEC/USD 20.4$
BTC/USD 61276.69$ETH/USD 2979.83$DASH/USD 27.16$LTC/USD 77.77$XMR/USD 120.79$ZEC/USD 20.4$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Jauna nodokļu maksātāju reitinga sistēma

Jauna nodokļu maksātāju reitinga sistēma

Jauna nodokļu maksātāju reitinga sistēma 07.08.2023 Sorainen Nodokļu vēstis. Jūnijs un jūlijs 2023

No 2024. gada VID nodrošinās Latvijas uzņēmumu reitinga sistēmu. 

Reitinga kopējo novērtējumu uzņēmumi varēs izmantot, lai sadarbības partneriem apliecinātu savu uzticamību nodokļu nomaksas jomā. Tāpat tas nodrošinās uzņēmumiem informācijas pieejamību par VID redzējumu par darījuma partneru nodokļu saistību izpildes līmeni. Līdz ar to sistēma kalpos kā papildu instruments, lai pasargātu godprātīgus uzņēmumus no iesaistīšanās riskantos darījumos.

Reitinga kopējais novērtējums bez detalizētās, tikai uzņēmumam pašam pieejamās informācijas par nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem, būs aplūkojams VID tīmekļa vietnē no 2024. gada un būs pieejams ikvienam.

Kopumā uzņēmumi varēs saņemt vienu no 5 reitinga kopējā novērtējuma vērtējumiem, kas būs redzams arī publiski:

A – uzņēmumi ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi;

B – uzņēmumi, kuriem ir nodokļu saistību izpildes riski vismaz vienā jomā (reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa) un kuriem ir jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji;

C – uzņēmumi, kuri pārkāpumu dēļ ir izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt to saimniecisko darbību;

N – uzņēmumi, kuri neveic aktīvu saimniecisko darbību, t.i., nerada apmaksātas darbavietas un attiecīgi nemaksā nodokļus;

J – pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrētie uzņēmumi.

Uzņēmums, kuram VID būs noteicis reitinga kopējo novērtējumu, no 2024. gada savā EDS profilā varēs aplūkot detalizētu informāciju par savu reitinga kopējo novērtējumu un detalizētu informāciju par nodokļu saistību izpildi raksturojošām rādītāju kopām, kas to veido.

Uzņēmuma reitinga noteikšanai VID izmantos nodokļu maksātāju segmentācijas risinājumu. To VID jau pašlaik izmanto savā darbā un nodrošina, ka uzņēmumiem tiek sniegta individualizēta apkalpošana atbilstoši uzņēmuma nodokļu saistību izpildes līmenim.

Reitinga kopējais novērtējums tiks noteikts, balstoties uz VID rīcībā esošajiem datiem, kas raksturo uzņēmuma nodokļu saistību izpildi. Tai skaitā tiek analizēti:

  • uzņēmuma reģistrācijas dati;
  • uzņēmuma amatpersonu un īpašnieku iepriekšējā biznesa pieredze;
  • nodokļu saistību laicīga deklarēšana;
  • nodokļu, nodevu un muitas maksājumu laicīga veikšana, tai skaitā nodokļu parādu esamība un uzņēmuma rīcība to mazināšanai;
  • uzņēmumam konstatētie būtiski pārkāpumi nodokļu un muitas jomā;
  • atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares profesionāļiem;
  • no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai “aplokšņu algu” esamību uzņēmumā, kā arī citi indikatori, kas ļauj vispusīgi novērtēt uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

Sorainen

Avots: Sorainen (www.sorainen.com), raksta autore Aija Lasmane

Jaunumi
GRAFA_V.png