BTC/USD 66631.25$ETH/USD 3620.24$DASH/USD 25.8$LTC/USD 78.99$XMR/USD 177.1$ZEC/USD 22.84$
BTC/USD 66631.25$ETH/USD 3620.24$DASH/USD 25.8$LTC/USD 78.99$XMR/USD 177.1$ZEC/USD 22.84$
baner_1.jpg
baner22.jpg
No 1. jūlija - jaunie minimālo ienākumu sliekšņi

No 1. jūlija - jaunie minimālo ienākumu sliekšņi

No 1. jūlija - jaunie minimālo ienākumu sliekšņi 21.06.2023

No 2023. gada 1. jūlija stājas spēkā jaunie minimālo ienākumu sliekšņu apmēri. Tie attiecas uz:

- valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, 
- minimālo vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem un 
- sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem. 

Lai veicinātu ienākumu nevienlīdzības mazināšanos arī turpmāk, ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredz minimālo ienākumu sliekšņu apmērus pārskatīt katru gadu. 

No 1. jūlija minimālās vecuma un invaliditātes pensijas bāze palielināsies no līdzšinējiem 136 līdz 157 eiro, pensijas saņēmējiem ar invaliditāti kopš bērnības – no 163 līdz 188 eiro

Minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, piemērojot aprēķina bāzei koeficientu 1,1 un par katru stāža gadu, kas pārsniedz 15 gadus, apmēru palielina par 2% no aprēķina bāzes. 

Nosakot minimālo invaliditātes pensijas apmēru, aprēķina bāzei tiek piemēroti koeficienti – II invaliditātes grupai 1.4, bet I invaliditātes grupai 1.6.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta bāzes apmēru pensijas vecumu sasniegušajiem, kuriem nav uzkrāts pietiekams darba stāžs vecuma pensijas piešķiršanai, un cilvēkiem ar III invaliditātes grupu ar 1. jūliju palielinās no līdzšinējiem 109 līdz 125 eiro, savukārt cilvēkiem ar III invaliditātes grupu kopš bērnības – no līdzšinējiem 136 līdz 157 eiro mēnesī. Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra aprēķinā tiek saglabāts nosacījums par koeficientu piemērošanu pie pabalsta bāzes apmēra un piemaksas veikšanu, ja cilvēks nav nodarbināts. Savukārt apgādnieka zaudējuma gadījumā gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, gan pensijas minimālais apmērs līdz bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanai – no 136 eiro palielināsies līdz 157 eiro, bet no septiņu gadu vecuma – no 163 līdz 188 eiro.

Pašvaldību sociālās palīdzības ietvaros nodrošinātos minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, piemērojot koeficientu 1, bet pārējām personām mājsaimniecībām – koeficientu 0,7. Attiecīgi GMI slieksnis būs 125 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,5 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 313 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 219 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 501 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 351 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

GMI slieksnis tiek izmantots arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas formulā. GMI sliekšņu summai mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai mājsaimniecībai piemēros dažādus koeficientus atkarībā no mājsaimniecības sastāva – atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti koeficients būs 2,5, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficients 2, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, – koeficients 2, bet pārējām mājsaimniecībām – koeficients 1,5. Koeficientu piemērošana dod iespēju lielākam skaitam mājsaimniecību kvalificēties mājokļa pabalstam.


Jauni minimālo ienākumu sliekšņu apmēri - ērti un ātri ir apskatāmi ŠEIT


Avots: Labklājības ministrija (lm.gov.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png