BTC/USD 66052.29$ETH/USD 3452.46$DASH/USD 26.66$LTC/USD 72.73$XMR/USD 161.21$ZEC/USD 29.81$
BTC/USD 66052.29$ETH/USD 3452.46$DASH/USD 26.66$LTC/USD 72.73$XMR/USD 161.21$ZEC/USD 29.81$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Līdz 16. janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 16. janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 16. janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma 11.01.2023

Līdz 2023. gada 16. janvārim ir jādeklarē ienākumi no kapitāla pieauguma tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem:

- nevienā no 2022. gada ceturkšņiem nepārsniedza 1000 eiro, kā arī 
- 2022. gada 4. ceturksnī ir pārsnieguši 1000 eiro.

Ienākumiem no kapitāla pieauguma tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā.  

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Kapitāla aktīvi ir:

  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti;
  • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;
  • virtuālā valūta.

Deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). 

Nodokļu maksātāju ērtībai EDS ir izveidots palīgrīks – vednis “Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma – DK veidlapas aizpildīšanai”. Soli pa solim, atbildot uz jautājumiem un ievadot datus, tas palīdz izprast kāda informācija nepieciešama aizpildot deklarāciju. Tā kā vednis ir palīgrīks, tikai tur ievadītā un saglabātā informācija nav uzskatāma par iesniegtu VID un tai nav juridiski saistoša rakstura.

Vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta likumā noteiktā deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. 

Tādējādi par kapitāla pieaugumu 2022. gada 4. ceturksnī vai arī visa 2022. gada laikā aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā līdz 2023. gada 23. janvārim.


Nekustamā īpašuma atsavināšana, t. sk. pārdošana, ir viens no gadījumiem, kad fiziskai personai var būt jāmaksā IIN 20% apmērā no saņemtā ienākuma. Tādēļ pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma aicinām konsultēties VID un uzzināt, vai konkrētajā situācijā IIN ir jāmaksā, kā tas aprēķināms un kāds ir tā samaksas termiņš.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png