BTC/USD 51217.24$ETH/USD 2944.62$DASH/USD 29.24$LTC/USD 68.27$XMR/USD 123.72$ZEC/USD 26.9$
BTC/USD 51217.24$ETH/USD 2944.62$DASH/USD 29.24$LTC/USD 68.27$XMR/USD 123.72$ZEC/USD 26.9$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pašnodarbinātie un autori, kas šogad prognozē mazus ienākumus, līdz 17. janvārim var iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem

Pašnodarbinātie un autori, kas šogad prognozē mazus ienākumus, līdz 17. janvārim var iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem

Pašnodarbinātie un autori, kas šogad prognozē mazus ienākumus, līdz 17. janvārim var iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem 11.01.2023

Ja pašnodarbinātais (saimnieciskās darbības veicējs, tostarp, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un autoratlīdzību saņēmējs), kurš nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa saimnieciskās darbības ienākumi šogad nesasniegs 1860 eiro ceturksnī/620 eiro mēnesī, būs iesniedzis apliecinājumu VID par prognozētajiem ienākumiem (ka tie nesasniegs 1860 eiro ceturksnī), minimālās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās.

Pašnodarbinātajam līdz 2023. gada 17. janvārim (ieskaitot) jāiesniedz VID apliecinājums par plānotajiem ienākumiem 2023. gada 1. ceturksnī vai arī kopējiem 2023. gada plānotajiem ienākumiem.


Apliecinājumu jāiesniedz īpaši tam izveidotā veidlapā, kas pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS):

- sadaļā “Dokumenti/No veidlapas/Dokumentu grupa/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti/Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”

Apliecinājumā jānorāda konkrēto 2023. gada ceturksni vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 1860 eiro ceturksnī.


Apliecinājums arī turpmāk būs jāiesniedz šādos termiņos:

 • Līdz 17.01.2023. – par kopējiem 2023. gadā plānotajiem ienākumiem vai 
 •                                – arī par 2023. gada I ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 • Līdz 17.04.2023. – par 2023.gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 • Līdz 17.07.2023. – par 2023.gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 • Līdz 17.10.2023. – par 2023.gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem.


Pašnodarbinātais, kurš šogad vēl tikai plāno uzsākt saimniecisko darbību, apliecinājumu var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID vai arī 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas, gadījumā, ja pašnodarbinātais iepriekš vēl strādāja arī algotu darbu.


VID atgādina, ka pašnodarbinātajam tāpat kā līdz šim jāveic VSAOI atkarībā no saimnieciskās darbības ienākuma mēnesī, piemērojot vispārējo likmi 31,07% un pensiju apdrošināšanas likmi 10%:

 1. ja mēneša ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz 620 eiro (valstī noteikto minimālo darba algu), tad par to mēnesi 192,63 eiro (31,07% no 620 eiro), (vai no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta) 
  un papildus 
  10% pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma un obligāto iemaksu objekta 620 eiro (vai no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta) starpības;
 2. ja ienākumi no saimnieciskās darbības nesasniedz 620 eiro mēnesī, tad 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskajiem ienākumiem.

Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām - ŠEIT


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png