BTC/USD 26645.62$ETH/USD 1598.21$DASH/USD 26.46$LTC/USD 64.71$XMR/USD 145.58$ZEC/USD 26.2$
BTC/USD 26645.62$ETH/USD 1598.21$DASH/USD 26.46$LTC/USD 64.71$XMR/USD 145.58$ZEC/USD 26.2$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Mainīta vecāku pabalsta izmantošanas kārtība

Mainīta vecāku pabalsta izmantošanas kārtība

Mainīta vecāku pabalsta izmantošanas kārtība 20.09.2022

Saeima informē, ka 2022. gada 15. septembrī galīgajā lasījumā pieņēmti grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Ar tiem mainīta vecāku pabalsta izmantošanas kārtība. 

Grozījumi paredz, ka katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, būs tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu vecāku pabalsta periodu, kuru nevar izmantot otrs vecāks (nenododamā daļa). 

Bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu būs tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa. 

Būs iespējams izvēlēties vienu no diviem pabalsta saņemšanas  periodiem: 

1) 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas varēs izmantot līdz bērna pusotra gada vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem varēs izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam; 

2) 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna viena gada vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam. 

Vecāku pabalsta nenododamo daļu būs iespējams izmantot arī laikā, kad otrs vecāks saņem maternitātes pabalstu, tādējādi sniedzot iespēju bērna agrīnā aprūpes periodā vairāk iesaistīties abiem vecākiem. 


Pabalsta apmērs

Katram vecākam divu mēnešu periodā vecāku pabalsts tiks aprēķināts no personas vidējās iemaksu algas un izmaksāts tādā apmērā, par kādu periodu vecāki ir izvēlējušies saņemt vecāku pabalstu. 


Noteikti arī gadījumi, kad viens no vecākiem tomēr varēs izmantot otra vecāka nenododamo daļu. Tas paredzēts gadījumā, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, otrs vecāks ir miris vai otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības. 

Nosacījumi par iespēju izmantot arī otra vecāka nenododamo daļu attieksies arī uz vienu no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns. Tāpat tas paredzēts attiecībā uz audžuģimenes locekli, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildni vai citu personu, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas pieprasa vecāku pabalstu, atzīmēts likumprojekta anotācijā. 

Grozījumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Avots: Saeimas preses dienests, saeima.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png