BTC/USD 43835.72$ETH/USD 2345.27$DASH/USD 35.02$LTC/USD 78.13$XMR/USD 177.33$ZEC/USD 33.42$
BTC/USD 43835.72$ETH/USD 2345.27$DASH/USD 35.02$LTC/USD 78.13$XMR/USD 177.33$ZEC/USD 33.42$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana - svarīga informācija

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana - svarīga informācija

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana - svarīga informācija 26.09.2022

Sākot ar 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim: 

- jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese   

VAI

- jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja nodokļu maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē.


Prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu NEATTIECAS uz:

- pensionāriem,
- personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti,
- personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem,
- personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu,
- politiski represētām personām. 

Šie nodokļu maksātāji Pārvaldē iesniedz iesniegumu par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinošus dokumentus tikai tad, ja šī informācija nav Pārvaldē iesniegta jau iepriekš.


Savukārt, pārējiem nodokļu maksātājiem – fiziskām personām  (to pilnvarotajai personai, aizbildnim, aizgādnim), kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt Pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence tiek saņemta e-pastā, vēršanās Pārvaldē, lai piekristu elektroniskai saziņai un turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama.


Pieteikties elektronisko dokumentu saņemšanai no visām valsts un pašvaldību iestādēm varat aktivizējot oficiālo elektronisko adresi:

 portālā latvija.lv   → ŠEIT 

VAI - 

Pieteikties dokumentu un atgādinājumu nosūtīšanai uz e-pastu varat:

 portālā www.eriga.lv  sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, e-pakalpojums “E-dokumentu iesniegums"
 portālā www.epakalpojumi.lv  sadaļa “Nekustāmais īpašums”, e-pakalpojums “E-pasta un SMS pieteikums”


Vairāk par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem - ŠEIT

Youtube video - Kā izveidot e-adresi fiziskai personai - ŠEIT. 


Avots: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (pip.riga.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png