BTC/USD 23434.28$ETH/USD 1623.45$DASH/USD 61.27$LTC/USD 98.88$XMR/USD 177.94$ZEC/USD 46.06$
BTC/USD 23434.28$ETH/USD 1623.45$DASH/USD 61.27$LTC/USD 98.88$XMR/USD 177.94$ZEC/USD 46.06$
baner_1.jpg
baner22.jpg
50% NĪN atvieglojums energoefektīvām ēkām Rīgā

50% NĪN atvieglojums energoefektīvām ēkām Rīgā

50% NĪN atvieglojums energoefektīvām ēkām Rīgā 18.01.2023 Sorainen Nodokļu vēstis. Decembris 2022

RD pagājušā gada nogalē nolēmusi piešķirt 50% NĪN atvieglojumu energoefektīvām ēkām: nodokļa maksātājam par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New Construction, BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C vai DGBN sertifikāts ar vismaz 55% vērtējumu.

Kritēriji atlaides piešķiršanai: 

1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – ēka

2. Atvieglojumus piešķir par ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra

3. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz nodokļa maksātāja pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, kas iesniegts Pārvaldē līdz taksācijas gada 15. decembrim. 

4. Atvieglojumus piešķir 10 gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta stāšanās spēkā, bet ne ilgāk kā par sertifikāta derīguma termiņu. 

5. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nav jāiesniedz Pārvaldē atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus 10 gadu periodā.


Sorainen

Avots: Sorainen (www.sorainen.com), raksta autors: Jānis Taukačs
Jaunumi
GRAFA_V.png