BTC/USD 42705.42$ETH/USD 3198.08$DASH/USD 130.44$LTC/USD 140.61$XMR/USD 202.78$ZEC/USD 128.68$
BTC/USD 42705.42$ETH/USD 3198.08$DASH/USD 130.44$LTC/USD 140.61$XMR/USD 202.78$ZEC/USD 128.68$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Līdz 31.12.2022. pagarināts speciālais nodokļa režīms autoratlīdzības ienākumam

Līdz 31.12.2022. pagarināts speciālais nodokļa režīms autoratlīdzības ienākumam

Līdz 31.12.2022. pagarināts speciālais nodokļa režīms autoratlīdzības ienākumam 10.12.2021

2021. gada 16. novembrī ir pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Pārejas periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un piemērot šādu nodokļa maksāšanas kārtību:

autoratlīdzības izmaksātājs (kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību, ietur nodokli izmaksas vietā, nepiemērojot izdevumu normas, un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā, piemērojot nodokļa likmi 

- autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 euro – 25 %;
- autoratlīdzības ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 euro, – 40 %.


Autoratlīdzības saņēmējs līdz nākamā gada 28. februārim iesniedz VID autoratlīdzības saņēmēja gada deklarāciju, ja gada laikā izmaksas vietā nav ieturēta atbilstošā nodokļa likme, jo:

- gada laikā autoratlīdzības izmaksājuši vairāki autoratlīdzības izmaksātāji vai 
- autoratlīdzības ienākums gūts ārvalstīs

un deklarācijā aprēķināto nodokli samaksā līdz attiecīga gada 23. jūnijam


Autoratlīdzības saņēmēja gada deklarācijā, kurā deklarē autoratlīdzības, nav tiesību piemērot:

- attaisnotos izdevumus, 
- autoratlīdzības izdevumu normas, 
- diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Šajā deklarācijā deklarētie ienākumi netiks ietverti gada ienākumu deklarācijā – kopējā ar nodokli apliekamajā ienākumā, kuram tiek piemērota progresīvā nodokļa likme, un tie netiks ņemti vērā, nosakot diferencēto neapliekamo minimumu. 

No autoratlīdzības aprēķinātais un iemaksātais nodoklis (kas ieturēts, piemērojot 25% un 40% likmi) tiek sadalīts: 
➢ 80 % – VSAOI; 20 % – IIN.

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png