BTC/USD 66530.17$ETH/USD 3614.79$DASH/USD 25.75$LTC/USD 78.94$XMR/USD 177.91$ZEC/USD 22.85$
BTC/USD 66530.17$ETH/USD 3614.79$DASH/USD 25.75$LTC/USD 78.94$XMR/USD 177.91$ZEC/USD 22.85$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par ziedojumiem palīdzības sniegšanai cietušajiem Ukrainā

Par ziedojumiem palīdzības sniegšanai cietušajiem Ukrainā

Par ziedojumiem palīdzības sniegšanai cietušajiem Ukrainā 11.04.2023

VID ir publicējis jaunu informatīvo materiālu "Par ziedojumiem palīdzības sniegšanai cietušajiem Ukrainā" (ŠEIT). 

VID informē, ka 2023. gada 30. martā ir pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas stājas spēkā 2023. gada 7. aprīlī.

Likums ir papildināts ar jaunu 11.4 pantu “Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājam”.

Nodokļa maksātājs, kurš ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai vai budžeta iestādei mantu vai finanšu līdzekļus, kas tiek novirzīti uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem, ir tiesīgs neiekļaut uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē ziedoto summu, nepiemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. panta pirmo daļu, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi

1) ziedojuma mērķī, kas norādīts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu novirzīšanu Ukrainai; 

2) ziedotājam saskaņā ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro.

Tātad ziedojumu summas, kas tiek novirzītas uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem, ziedotājs pilnā apmērā attiecina uz saviem saimnieciskās darbības izdevumiem, tās neiekļauj UIN bāzē un neapliek ar nodokli.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png