BTC/USD 23355.25$ETH/USD 1615.65$DASH/USD 61.31$LTC/USD 98.9$XMR/USD 177.47$ZEC/USD 46.12$
BTC/USD 23355.25$ETH/USD 1615.65$DASH/USD 61.31$LTC/USD 98.9$XMR/USD 177.47$ZEC/USD 46.12$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada decembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada decembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada decembrī 04.01.2023

2022. gada decembrī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (spēkā no 09.12.2022)

Līdz 2023. gada beigām tiek pagarināts pārejas periods, kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir iespēja maksāt nodokļus no autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem. Tādejādi, autoratlīdzību izmaksātājs (kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija) ietur IIN izmaksas vietā no autoratlīdzības ienākuma, nepiemērojot izdevumu normas, un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā, piemērojot nodokļa likmi:

  • autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 eiro – 25 %;
  • autoratlīdzības ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro, – 40 %.


Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (spēkā no 09.12.2022)

Līdz 2023. gada beigām tiek pagarināts pārejas periods, kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir iespēja maksāt nodokļus no autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem.


Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (spēkā no 13.12.2022)

Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētos muitas maksājumu ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā uzsāks no 2025. gada 1. janvāra. 

Laika posmā līdz 2024. gada 31. decembrim Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētie muitas maksājumi maksājami nodokļu administrācijas norādītajā budžeta kontā, un tie atzīstami par saņemtiem valsts budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.


Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (spēkā no 24.12.2022)

Čeku loterijas likums tiek atzīts par spēku zaudējušu. Noteikums par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu stājas spēkā 2023. gada 24. aprīlī. Dalībai Čeku loterijā var iesniegt līdz 2022. gada 31. decembrim izdotus čekus. Čeku loterijas likuma 3. panta pirmās daļas 4.1 punkts attiecībā uz VID tīmekļvietnē publicējamo nozaru sarakstu, kurām atbilst nozares čeki, ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.


Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (spēkā no 01.01.2023)

Grozījumi veikti, lai pārņemtu Padomes Direktīvas (ES) 2021/514 (2021.gada 22.marts), ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (turpmāk – DAC7) prasības. Tādejādi, tiks veicināta nodokļu nomaksa nodokļu maksātājiem, kas gūst ienākumus, pārdodot preces vai sniedzot noteikta veida pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas. Nodokļu nomaksa tiks veicināta, ieviešot starptautisko automātisko informācijas apmaiņu par digitālo platformu rīcībā esošu informāciju. Lai pārņemtu DAC7 prasības, detalizētāk ir atrunāts datu aizsardzības regulējums, kas attiecas uz starptautisko automātisko informācijas apmaiņu.

Ņemot vērā, ka atbilstoši normatīvajam regulējumam LR Uzņēmumu reģistrs vairs neizsniedz reģistrācijas apliecības un lai novērstu regulējuma dublēšanos, grozījumi veikti likuma 15.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā.
Tehniski grozījumi veikti likuma 1.panta 33.punkta termina skaidrojumā, ņemot vērā, ka tajā ir ietverta atsauce uz spēkā neesošu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu. Proti, minētā norma no likuma ir izslēgta, jo pasta komersants ir uzskatāms par maksājumu iestādi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2.panta 4.punkta izpratnē un uz to attiecas visas maksājumu iestādēm noteiktās tiesības un pienākumi. 


MK 2022. gada 6. decembra noteikumi Nr. 755 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju” (spēkā no 01.01.2023)

Noteikumi nosaka:

1. prasības un kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ko:
   - izmanto bezalkoholisko dzērienu un kafijas kvalitātes noteikšanai;
   - izmanto citu pārtikas preču (arī alkoholisko dzērienu) ražošanā;
   - iznīcina;
2. prasības bezalkoholisko dzērienu un kafijas iznīcināšanai.

Noteikumi neattiecas uz konfiscētiem bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju.

MK 2022. gada 13. decembra noteikumi Nr. 782 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”” (spēkā no 16.12.2022)

Grozījumi veikti, lai palielinātu izlietotā plastmasas iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomu, kā arī noteikt dalītas vākšanas apjomus dzērienu izlietotajam iepakojumam. Jaunā redakcijā izteikti noteikumu 1., 6. un 7. pielikums.


MK 2022. gada 13. decembra noteikumi Nr. 788 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (spēkā no 01.01.2023)

Noteikts, ka minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros sākot ar 2023. gadu ir 620 euro.


MK 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 793 “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 453 “Valsts nodevu uzskaites noteikumi”” (spēkā no 01.01.2023)

Saeimā 29.09.2022. tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz, ka finanšu stabilitātes nodevu iemaksā vienotajā nodokļu kontā. 

Tādejādi, noteikumu  2.3. apakšpunkts papildināts,  nosakot, ka šo noteikumu normas neattiecas uz Valsts ieņēmumu dienesta administrētās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, finanšu stabilitātes nodevas un ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām uzskaiti.


MK 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 794 “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām”” (spēkā no 01.01.2023)

Noteikumi precizē to valstu un teritoriju sarakstu, kuras ir uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas vajadzībām, papildinot sarakstu ar Angiljas teritoriju, Bahamu Sadraudzību un Tērksas un Kaikosas salu teritoriju. 

Ar 2023. gada 1. janvāri par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām ir atzītas:

- Angiljas teritorija; ASV Guamas teritorija; ASV Samoa teritorija; ASV Virdžīnu salu teritorija; Bahamu Sadraudzība; Fidži Republika; Palau Republika; Panamas Republika; Samoa Neatkarīgā Valsts; Tērksas un Kaikosas salu teritorija; Trinidādas un Tobāgo Republika; Vanuatu Republika.


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png