BTC/USD 66379.77$ETH/USD 3602.56$DASH/USD 25.52$LTC/USD 78.46$XMR/USD 176.55$ZEC/USD 22.62$
BTC/USD 66379.77$ETH/USD 3602.56$DASH/USD 25.52$LTC/USD 78.46$XMR/USD 176.55$ZEC/USD 22.62$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada martā 21.05.2023

2023. gada martā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (spēkā no 22.03.2023)

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmā daļa tiek izteikta jaunā redakcijā, nosakot, ka likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minētā mikrosabiedrība un maza sabiedrība iesniedz gada pārskatu VID vienu mēnesi vēlāk, proti, ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Mikrosabiedrība — tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām:

   1) bilances kopsumma — 350 000 euro;
   2) neto apgrozījums — 700 000 euro;
   3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza sabiedrība — tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām:

   1) bilances kopsumma — 4 000 000 euro;
   2) neto apgrozījums — 8 000 000 euro;
   3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Minētie grozījumi attiecībā uz mikrosabiedrības un mazas sabiedrības gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu.

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (spēkā no 25.03.2023)

Saimnieciskās darbības veicējiem no 2023. gada 1. janvāra vairs nav jāmaksā IIN avansa maksājumi no saimnieciskās darbības ienākuma.

Turpmāk iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības būs aprēķināms un maksājams tikai rezumējošā kārtībā, aizpildot un iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.


MK 2023. gada 7. marta noteikumi Nr. 96 “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”” (spēkā no 22.03.2023)

Grozījumi izstrādāti, lai noteiktu nodrošinājuma apmēru, nodrošinājuma apliecības saņemšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību un citus nosacījumus par nodrošinājuma iesniedzējiem saskaņā ar likumu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, kas stājās spēkā 2023.gada 13.februārī.  Noteikumi papildināti ar jaunu 1.1 pielikumu un jaunā redakcijā izteikti noteikumu 4.,6., 7., 8. un 9. pielikumi.  


MK 2023. gada 7. marta noteikumi Nr. 97 “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas” (spēkā no 22.03.2023)

Noteikumi nosaka:

- nosacījumus, kuriem iestājoties nodokļu maksātājs sniedz VID informāciju par pārdevējiem, kas gūst ienākumus, darbojoties konkrētajā digitālajā platformā;  
- sniedzamās informācijas apjomu;
- kārtību, kādā informācija tiek iegūta, pārbaudīta un iesniegta VID;
- pasākumus, kas veicami automātiskās informācijas apmaiņas nodrošināšanai;
- kārtību, kādā VID veic automātisko informācijas apmaiņu ar citu ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai jebkuru citas valsts vai teritorijas kompetento iestādi, ar kuru LR kompetentā iestāde, pamatojoties uz LR noslēgto starptautisko līgumu, noslēgusi attiecīgu kompetento iestāžu līgumu.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png